Gravferd


Når noen dør vekker det ulike følelser i oss. Samtidig som det er mange følelser å forholde seg til er det også mye praktisk som skal ordnes. 

Vi forvalter 7 gravplasser og yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn.

Velg kalender