Vårens konfirmasjoner utsatt


Etter vurdering av smittesituasjonen i Nes kommune er det besluttet å utsette årets konfirmasjoner til høsten.

 

Nye konfirmasjonsdatoer 2021:

  • Auli: 11. og 19. september (lørdag + søndag)
  • Klodsbodding: 18. september
  • Fenstad: 29. august
  • Ingeborgrud: 5. september
  • Nes: 5. september
  • Udenes: 28. og 29. august (lørdag og søndag)
  • Årnes: 28. august (lørdag) og 5. september (søndag)

 

Bakgrunn for utsettelse

Den norske kirke har i vinter gitt de lokale menighetene ansvar for å vurdere om/når det er mulig å gjennomføre konfirmasjoner på en god måte.

Det vurderes nå at etter den siste tids smitteøkning i Nes og ellers i vår region, vil det bli utfordrende å gjennomføre konfirmantundervisning som planlagt fram mot mai/juni. Gjennomføring av selve konfirmasjonsdagene ser også ut til å by på utfordringer, både med tanke på seremonier og feiring. Konfirmasjoner utsettes derfor til høsten.

 

Informasjon til påmeldte

Konfirmanter påmeldt lørdag første helg våren, beholder påmelding til lørdag første helg høst, osv. Ved behov for avklaring om tildelt dato for høsten eller behov for bytte av dato ta kontakt med kirkekontoret på Årnes på epost eller tlf. 66 10 49 30.

Konfirmantundervisningen er digital så lenge smittesituasjonen tilsier at dette er nødvendig. Trafikklysmodellen til skolene er utgangspunktet for om undervisningen legges opp digitalt eller ved fysiske samlinger i kirka. 

Undervisning vil pågå fram mot skolenes sommerferie.

Tilbake