Ledig 50% stilling som gravplassarbeider


Nes kirkelige fellesråd har ledig 50 prosent stilling som gravplassarbeider

 


Nes kommune har 23 400 innbyggere og ligger ca 50 min nord/øst for Oslo og ca 30 min fra Gardermoen. Det er 6 sokn, 6 kirker og 1 kapell i Nes, med tilhørende 7 gravplasser. Det er felles kirkekontor på Årnes. Fellesrådet har 15 ansatte som sammen med 4 sokneprester har sin arbeidsplass ved kirkekontoret på Årnes.
 

Arbeidsoppgaver

 • Bistå med praktisk tilrettelegging ved gjennomføring av gravferder og urnenedsettelser
 • Drift, stell og vedlikehold av gravplasser og grøntanlegg, herunder gressklipping, kantklipping og snøbrøyting
 • Holde gravplassen velstelt og ryddig som et godt sted for ro og ettertanke
 • Veilede og bistå sommervikarer
 • Vaktmesteroppgaver som tilsyn og vedlikehold av kirkebygg, tekniske anlegg, inventar og utstyr
 • Drift og vedlikehold av gravplassenes maskiner og utstyr
 • Andre oppgaver kan bli pålagt ved behov, for som eksempel å bistå ved begravelser/bisettelser og skole- og barnehagebesøk i kirkene.
 • Den som ansettes vil inngå i en vaktordning som har ansvar for snøbrøyting/strøing i helgene

Kvalifikasjoner

 • Førerkort klasse BE og maskinførerbevis er påkrevet, eller at man gjennomfører dette innen utløpet av prøvetid
 • Relevant arbeidserfaring fra kirke, gravplasser, gravearbeid og grøntanlegg
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig og gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet og evne til fleksibilitet vil bli tillagt vekt
 • Må kunne disponere egen bil i jobb mot kjøregodtgjørelse
 • Relevant arbeidserfaring og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
   

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Like å jobbe ute i all slags vær
 • God fysisk form
 • Har evne til å møte mennesker med respekt og verdighet
   

Vi tilbyr

En allsidig og trivelig arbeidsplass med engasjerte og dyktige medarbeidere, varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for utvikling. Lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til tariffavtale for KA-området, pensjonsordning i KLP.

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med assisterende kirkeverge Lillian E. Syversrud på tlf 922 44 864, eller driftsleder Pål Thoresen på tlf 975 92 585.

For å søke stillingen benytter du elektronisk søknadsskjema som du finner her.

Søknadsfrist er 23. september 2021.

Tilbake