Konfirmant 2021


Påmelding til konfirmasjon i 2021 er åpnet. Her kan du melde deg på!

 

 

Velkommen til konfirmasjon i 2021! Vi gleder oss til å ta imot nytt kull. Alle får den konfirmasjonsdatoen de ønsker i påmeldingsskjemaet, og videre planlegging kan gjøres utfra det.

Konfirmantundervisnignen er planlagt å starte opp i november.

Konfirmasjonsdager 2021:

 • Auli: 30. mai (søndag) og 5. juni (lørdag)
 • Klodsbodding: 29. mai (lørdag)
 • Fenstad: 6. juni
 • Ingeborgrud: 30. mai
 • Nes: 6. juni
 • Udenes: 29. og 30. mai (lørdag og søndag)
 • Årnes: 29. mai (lørdag) og 6. juni (søndag)

Her finner du info om hva som skjer i løpet av et konfirmantår. 

Informasjonen som vi har samlet her handler generelt om hvordan et normalt konfirmantår pleier å være og bærer preg av å være bestemt før koronautbruddet våren 2020. Hvordan undervisningen vil se ut for 2021-konfirmantene kommer vi tilbake til.

Vanligvis inneholder konfirmantåret blant annet følgende:

 

Gudstjenester

Konfirmantene møter til åtte obligatoriske gudstjenester:

 • presentasjonsgudstjenesten
 • lysmesse
 • friluftsgudstjeneste på leir
 • samtalegudstjenesten
 • konfirmasjonsgudstjenesten
 • tre minestrantgudstjenester (en på høsten og to på våren) 

Minestrantgudstjenestene er vanlige gudstjenester hvor konfirmantene deltar med små oppgaver underveis. Lysmesse er gudstjeneste som arrangeres for hver menighet av konfirmantene i deres respektive kirker før jul.

HELE familien er velkommen på alle gudstjenester!

 

Leir

Det er tilbud om to ulike leire. Alle konfirmantene skal på leir i løpet av konfirmanttiden, men kan velge hvilken. 

 • HEKTA-leir på Lillehammer, vanligvis i januar/februar
 • Friluftsleir i Skogbygda vanligvis i slutten av april

 

Konsert med konfirmantene i mars 

I forbindelse med Kirkens Nødhjelps fasteaksjon arrangeres det felles konsert til inntekt for fasteaksjonen. Det holdes en konsert på hver side av elva (vanligvis i Nes og Årnes kirke)

 

Fasteaksjonen 

Norges nest største innsamlingsaksjon gjennomføres av og med konfirmantene. Bøssebærerkveld og digital aksjon. 

 

Ved spørsmål: Kirkekontoret tlf: 63 91 12 80 / post@kirkenines.no 

Tilbake