Konfirmant 2020


Her finner du info om hva som skjer i løpet av et konfirmantår. Vi følger skoleåret, så nytt kull starter på høsten og konfirmeres om våren. 

 

 

(påmelding for konfirmanter 2021 åpner i juni 2020)


Informasjonen som ligger her handler generelt om hvordan et normalt konfirmantår pleier å være og bærer preg av å være bestemt før koronautbruddet våren 2020. Fra 12. mars til over påske har alt av gudstjenester og konfirmantundervisning blitt avlyst. Konfirmasjonsdagene er flyttet til høsten. Se nye datoer lenger ned.

 

Gudstjenester

Konfirmantene møter til åtte obligatoriske gudstjenester:

  • presentasjonsgudstjenesten
  • lysmesse
  • friluftsgudstjeneste på leir
  • samtalegudstjenesten
  • konfirmasjonsgudstjenesten
  • tre minestrantgudstjenester (en på høsten og to på våren) 

Minestrantgudstjenestene er vanlige gudstjenester hvor konfirmantene deltar med små oppgaver underveis. Lysmesse er gudstjeneste som arrangeres for hver menighet av konfirmantene i deres respektive kirker før jul.

HELE familien er velkommen på alle gudstjenester!

Leir

Det er tilbud om to ulike leire. Alle konfirmantene skal på leir i løpet av konfirmanttiden, men kan velge hvilken. 

  • HEKTA-leir på Lillehammer blir fredag 31. januar - søndag 2. februar 2020.(Avreise fredag ettermiddag.)
  • Friluftsleir i Skogbygda blir 25.-26. april 2020, med oppstart torsdag kveld 23.april på Skytterhuset i Skogbygda. OBS! Denne kan bli avlyst pga. koronautbruddet. Vi avventer myndighetenes anbefalinger etter første smittevernperiode t.o.m. 13. april. 

Konsert med konfirmantene i mars 2020, i forbindelse med KN aksjonen (Kirkens Nødhjelps fasteaksjon). OBS! Denne er avlyst pga. koronautbruddet.

KN-aksjonen/fasteaksjonen 31. mars. OBS! Dør-til-dør-aksjonen er avlyst pga. koronautbruddet. Aksjonen gjennomføres digitalt i tiden fram t.o.m. 31. mars. 


Nye konfirmasjonsdatoer for årets kull (2020).

Oppdateres innen påske.

For spørsmål: Kirkekontoret tlf: 63 91 12 82 / post@kirkenines.no 

Tilbake