Påmelding konfirmant 2020


Her er litt info om hva som skjer i løpet av konfirmantåret. Vi følger skoleåret, så nytt kull starter på høsten og konfirmeres til våren. 

 

 

Gudstjenester

Konfirmantene møter til åtte obligatoriske gudstjenester:

  • presentasjonsgudstjenesten
  • lysmesse
  • friluftsgudstjeneste på leir
  • samtalegudstjenesten
  • konfirmasjonsgudstjenesten
  • tre minestrantgudstjenester (en på høsten og to på våren) 

Minestrantgudstjenestene er vanlige gudstjenester hvor konfirmantene deltar med små oppgaver underveis. Lysmesse er gudstjeneste som arrangeres for hver menighet av konfirmantene i deres respektive kirker før jul.

HELE familien er velkommen på alle gudstjenester!

Leir

Det er tilbud om to ulike leire. Alle konfirmantene skal på leir i løpet av konfirmanttiden, men kan velge hvilken. 

  • HEKTA-leir på Lillehammer blir fredag 31. januar - søndag 2. februar 2020.(Avreise fredag ettermiddag.)
  • Friluftsleir i Skogbygda blir 25.-26. april 2020, med oppstart torsdag kveld 23.april på Skytterhuset i Skogbygda.

Konsert med konfirmantene i mars 2020, i forbindelse med KN aksjonen (Kirkens Nødhjelps fasteaksjon).

KN-aksjonen

 

For spørsmål: Kirkekontoret tlf: 63 91 12 82 / post@nes.kirker.net

Tilbake