Vårens konfirmasjoner utsettes


Bispemøtet og Kirkerådet anbefaler at alle landets menigheter utsetter konfirmasjonene til høsten 2020.

 

Vi retter oss etter de nasjonale anbefalinger som er kommet. Vårens konfirmasjoner er besluttet flyttet til høsten. Dette gjelder alle menighetene i Nes.

Hvilke nye datoer som settes opp vil bli kommunisert ut før påske, da vi trenger noe mer tid på å legge kabalen med tilgjengelig stab og få tilpasset dette til en allerede planlagt høst.

Tilbake