Kirkeklokkene ringer på lørdager


Alle kirkeklokkene i Nes vil ringe lørdager klokka 17 som en del av et nasjonalt tiltak fra Den norske kirke i den vanskelige tiden vi er inne i. Klokkene skal minne om fellesskapet, håpet og kirkens forbønn.

 

Kirkeklokker i Nes blir å høre i omkring 5 minutter lørdag 4. april. Påskaften lørdag 11. april er det som vanlig høytidsringing en time fra kl 17-18. Søndag 12. april ringer klokkene 5 minutter.

 

Kirkeklokker har kimet i landet vårt i over 1000 år, og historisk har lyden av kirkeklokkene hatt en åndelig verdi.

Kirkene i Nes ønsker på denne måten å være tilstede i lokalsamfunnet, og klokkene er et hørbart tegn på at kirken er midt i blant oss selv om det nå ikke kan være fysisk fellesskap

 

Tilbake