Konfirmant 2020


 

Fra 12. mars har alt av gudstjenester og konfirmantundervisning blitt avlyst. Konfirmasjonsdagene er flyttet til høsten. Se nye datoer lenger ned. 

Vanligvis inneholder konfirmantåret blant annet følgende:

Gudstjenester

Konfirmantene møter til åtte obligatoriske gudstjenester:

 • presentasjonsgudstjenesten
 • lysmesse
 • friluftsgudstjeneste på leir
 • samtalegudstjenesten
 • konfirmasjonsgudstjenesten
 • tre minestrantgudstjenester (en på høsten og to på våren) 

Minestrantgudstjenestene er vanlige gudstjenester hvor konfirmantene deltar med små oppgaver underveis. Lysmesse er gudstjeneste som arrangeres for hver menighet av konfirmantene i deres respektive kirker før jul.

HELE familien er velkommen på alle gudstjenester!

Leir

Det er tilbud om to ulike leire. Alle konfirmantene skal på leir i løpet av konfirmanttiden, men kan velge hvilken. 

 • HEKTA-leir på Lillehammer blir fredag 31. januar - søndag 2. februar 2020.(Avreise fredag ettermiddag.)
 • Friluftsleir i Skogbygda blir 25.-26. april 2020, med oppstart torsdag kveld 23.april på Skytterhuset i Skogbygda. OBS! Avlyst pga. koronautbruddet.

Konsert med konfirmantene i mars 2020, i forbindelse med KN aksjonen (Kirkens Nødhjelps fasteaksjon). OBS! Denne er avlyst pga. koronautbruddet.

KN-aksjonen/fasteaksjonen 31. mars. OBS! Dør-til-dør-aksjonen er avlyst pga. koronautbruddet. Aksjonen gjennomføres digitalt i tiden fram t.o.m. 31. mars. 


Nye konfirmasjonsdatoer for årets kull (2020).

Helg 1

 • Lørdag 19. sept. Kl. 11.00: Klodsbodding + Nes
 • Lørdag 19. sept. Kl. 13.00: Auli + Nes
 • Søndag 20. sept. Kl. 11.00: Auli + Udenes
 • Søndag 20. sept. Kl. 13.00: Auli + Udenes

Helg 2

 • Lørdag 26. sept. Kl. 11.00: Årnes + Fenstad
 • Lørdag 26. sept. Kl. 13.00: Årnes + Fenstad
 • Søndag 27. sept. Kl. 11.00: Årnes + Ingeborgrud
 • Søndag 27. sept. Kl. 13.00: Årnes

Ved spørsmål, kontakt kirkekontoret på tlf. 63 91 12 82 / post@kirkenines.no

Tilbake