Lokal forskrift smittevern fortsetter til 10. juni


Nes kommune har vedtatt lokal forskrift som medfører enkelte endringer for kirkas aktivitet. 

 

Foto: Bo Mathisen

 

Ny lokal forskrift legger seg på smittevernnivå mellom 5B og 5C . Les den i sin helhet her.


Gudstjenester og nettgudstjenester


Gudstjenester gjennomføres som vanlig, men med ny makskapasitet for enkelte kirker. I alle kirker gjelder krav om bruk av munnbind dersom man ikke kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer. Kapasitet i den enkelte kirke fremgår av tabellen under. 

Det blir nettgudstjeneste på 17. mai og fra Fenstad kirke 30. mai kl. 11.00. Den norske kirke har et stort tilbud digitale sendinger, se kirkens nettprogram for oversikt.

 

Dåp

Dåp gjennomføres i gudstjenesten, med inntil to dåpsbarn i samme gudstjeneste. Dåpsfølget kan være 15 personer dersom det er to dåp i gudstjenesten, og 30 personer når det er én dåp i gudstjenesten.

For de som ønsker å ha kirkerommet for seg selv kan drop in-dåp være et godt alternativ. Det planlegges drop in-dåp i Årnes kirke 29. mai og det er anledning til å ha med et lite følge inn hvis ønskelig (ca. 10 personer). 

 

Konfirmasjoner

Konfirmantundervisning er digital inntil videre og vårens konfirmasjoner er utsatt til høsten. Se her for mer informasjon.

 

Vielser

Vi gjennomfører vielser på lørdager kl. 13.00, 14.30 og 16.00. Påmelding/reservere dato kan gjøres her. Vi tilbyr også hverdagsvielser for de som ønsker et alternativ til det tradisjonelle kirkebryllupet.

 

Begravelser og bisettelser gjennomføres

Kapasitet i den enkelte kirke fremgår av tabellen under. 

Gjennomføring av gravferd er en samfunnskritisk oppgave. Vi sørger for at gravferder gjennomføres på en trygg og god måte, i henhold til gjeldende smittevernregler.

 

Sted

Maksimalt antall deltakere

Ansatte og betjening for øvrig kommer i tillegg til det som er oppgitt her

Auli kirke:

 • 30 personer
 • Ved fellessang: 16 personer

Klodsbodding kapell:

Brukes kun etter nærmere avtale med kirkevergen

 • 15 personer
 • Ved fellessang: 6 personer

Fenstad kirke:

 • 50 personer
 • Ved fellessang: 34 personer

Ingeborgrud kirke:

 • 50 personer
 • Ved fellessang: 30 personer

Nes kirke:

 • 50 personer, også ved fellessang (ny)

Udenes kirke:

 • 50 personer
 • Ved fellessang: 34 personer

Årnes kirke:

 • 50 personer (ny)
 • Ved fellessang: 32 personer

 

Generelt

Når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind, også i kirka. 

Husk alltid myndighetenes råd om god håndhygiene, hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og å hold avstand til andre. 

Tilbake