Nye smittevernregler f.o.m. 26. april


Kirken gjenåpnes. Velkommen til gudstjenester! Her finner du oppdatert informasjon om dåp, vielser og begravelser.

 

Foto: Bo Mathisen

 

Nes kommune er underlagt tiltaksnivå A (særlig strenge tiltak) i perioden t.o.m. 25.04.21. Les om tiltakene her.


Gudstjenester og nettgudstjenester


F.o.m. mandag 26. april ønsker vi velkommen til gudstjenester i kirka. Husk 1 meters avstand til personer fra andre husstander.

Det blir nettgudstjeneste fra Fenstad kirke 30. mai kl. 11.00. Den norske kirke har et stort tilbud digitale sendinger, se kirkens nettprogram for oversikt.

 

Dåp

Dåp gjennomføres i gudstjenesten, med inntil to dåpsbarn i samme gudstjeneste. Dåpsfølget kan være 15 personer dersom det er to dåp i gudstjenesten, og 30 personer når det er én dåp i gudstjenesten.

For de som ønsker å ha kirkerommet for seg selv kan drop in-dåp være et godt alternativ. Det planlegges drop in-dåp i Årnes kirke 29. mai og det er anledning til å ha med et lite følge inn hvis ønskelig (ca. 10 personer). 

 

Konfirmasjoner

Konfirmantundervisning er digital inntil videre og vårens konfirmasjoner er utsatt til høsten. Se her for mer informasjon.

 

Vielser

Vi gjennomfører vielser på lørdager kl. 13.00, 14.30 og 16.00. Påmelding/reservere dato kan gjøres her. Vi tilbyr også hverdagsvielser for de som ønsker et alternativ til det tradisjonelle kirkebryllupet.

 

Begravelser og bisettelser gjennomføres

Kapasitet i den enkelte kirke fremgår av tabellen under. 

Gjennomføring av gravferd er en samfunnskritisk oppgave. Vi sørger for at gravferder gjennomføres på en trygg og god måte, i henhold til gjeldende smittevernregler.

 

Sted

Maksimalt antall deltakere

Ansatte og betjening for øvrig kommer i tillegg til det som er oppgitt her

Auli kirke:

 • 30 personer
 • Ved fellessang: 16 personer

Klodsbodding kapell:

Brukes kun etter nærmere avtale med kirkevergen

 • 15 personer
 • Ved fellessang: 6 personer

Fenstad kirke:

 • 50 personer
 • Ved fellessang: 34 personer

Ingeborgrud kirke:

 • 50 personer
 • Ved fellessang: 30 personer

Nes kirke:

 • 100 personer, hvorav 80 på grunnplan
 • Ved fellessang: 50 personer

Udenes kirke:

 • 50 personer
 • Ved fellessang: 34 personer

Årnes kirke:

 • 64 personer
 • Ved fellessang: 32 personer

 

Generelt

Munnbindpåbudet som 12.03. ble innført i Nes kommune gjelder ikke for deltakelse i kirka, kun i butikker og kjøpesentre. Dersom man ikke kan holde 1 meters avstand til andre må imidlertid munnbind benyttes også i kirka.

Husk alltid myndighetenes råd om god håndhygiene, hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og å hold avstand til andre. 

Tilbake