Spørreundersøkelse om gravplasser i Nes kommune


Hva er viktig for deg når du skal gravlegge en som har stått deg nær? Vi gjennomfører en spørreundersøkelse for å finne ut hva innbyggere i Nes mener. Sett av 3 minutter og svar her!

 

Foto: Javier Berrocal Nathaly / Albatross Films AS

 

Fra mandag 29. november til mandag 31. januar kan du delta i spørreundersøkelse om innbyggernes ønsker og behov ved gravlegging i Nes kommune.

 

 

Gravferdsmyndighetens ansvar er blant annet å kunne tilby alle kommunens innbyggere et godt og verdig gravferdstilbud, uavhengig av tros- og livssyn. Vi er opptatt av å finne ut hva du syns er viktig når du skal gravlegge en som har stått deg nær, eller kanskje du har ønsker eller tanker om hva som er viktig for deg selv. 

 

Deltakelse
Alle som bor i Nes, eller har familie gravlagt i Nes kan svare. Svarene fra spørreundersøkelsen blir oppbevart og behandlet i henhold til gjeldende regler om personvern. Det er ikke mulig å gjenkjenne enkeltpersoner i statistikk. Svarene anonymiseres.

Tilbake