Vedlikeholdsarbeid på Nes og Årnes


Etter at Udenes kirke ble ferdig rehabilitert i 2021 skal bygdas teglsteinskirker få sårt tiltrengt vedlikehold i løpet av sommersesongen 2022.

 

 

Tilstandsrapporten fra 2020 avdekket stort vedlikeholdsbehov ved alle syv kirkebygg i Nes. I 2021 ble det gjort omfattende arbeid på Udenes kirke. Arbeidene der ble sluttført før jul, og i 2022 er det Nes og Årnes kirker som står for tur. 

 

- Vi er glade for godt samarbeid med kommunen, og for at vedlikehold av kirker er en del av kommunes økonomiplan i tida framover, sier kirkeverge/daglig leder Ingrid Marie Auke.

 

Stillas er satt opp eller på vei opp ved begge kirkene, og vil bli stående gjennom sommersesongen. Teglsteinskirkene har flere steder hvor det er problemer med frostspreng og deler av fasaden skal plukkes ned og mures opp på nytt. I tillegg skal vinduer og dører males opp i originalfarge. 

 

Da det er snakk om store vedlikeholdsetterslep mange steder, vil du i årene som kommer møte stillas og vedlikeholdsarbeid ved alle kirker i bygda, i tur og orden. Om det er Auli, Fenstad, Ingeborgrud eller Klodsbodding som vil være neste kirke på lista er foreløpig for tidlig å si. 

 

Tilbake