Ukens andakt


Her finner du siste "Ukens andakt", samt tidligere andakter for året.

14. mars, 4. søndag i fastetiden: Forandre. For andre.


 

 

Søsteren min sa en gang «det er nok kjærlighet til alle». Egentlig er det også nok vann til alle. Etter luft og vann er kjærlighet det viktigste for alle mennesker i hele verden. Gud elsket verden så høyt at han ga sin sønn til soning for oss. Guds utømmelige kjærlighet er alltid tilstede. Om vi klarer å se oss selv som elsket, så er det ofte lettere å forandre for andre.

Forandre for andre er slagordet i årets fasteaksjon ved Kirkens Nødhjelp. Årets aksjon har, slik som flere foregående år, fokus på rent vann. Jeg har vært i Zambia i regi av Kirkens Nødhjelp. I Zambia fikk jeg se hvor avgjørende viktig vann er for oss mennesker. Mange går langt og bruker flere timer av dagen på å hente vann til vasking og matlaging. Både barn og voksne må bidra, hver dag. Denne uka ble den digitale bøssen til årets fasteaksjon lansert. Det betyr at vi i Nes kan skape forandring ved å gi litt av vårt overskudd. Slik kan vi bidra til at flere mennesker får tilgang til vann, mat og trygghet.

I søndagens prekentekst (Johannes 3.11-16) finner vi det kjente bibelverset som kalles for «den lille bibel» (3.16). Verset rommer en uendelighet av kjærlighet, dybde og teologi.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv» Johannes 3.16.

Hva vil det da si å tro? Kanskje er vår tids forståelse av tro så krevende at mange kjenner seg dømt av sin egen mangel på overbevisning og fasthet i troen. Tro kan bli oppfattet som en intellektuell og følelsesmessig kraftanstrengelse. Å tro er nesten vanskeligere enn å gjøre gode gjerninger.

Tro er å se opp på Jesus. Slik som israelittene ble reddet av å løfte blikket opp på kobberslangen, blir også vi reddet ved å løfte blikket opp. Og kanskje er et blikk den dypeste trosbekjennelse? Men Jesus var også langt mer enn «den lille bibel». Gud selv som kom til verden i en sårbar menneskekropp, han løftet blikket på de menneskene som var glemt og sosialt marginaliserte. De var spedalske, de var blinde, de var fattige. Å se på Jesus kan derfor inspirere oss mennesker til konkret handling. Og slik kan vi være med å forandre for andre.

- Hilde Renate Bergly, diakon

Tilbake