Ukens andakt


Her finner du siste "Ukens andakt", samt tidligere andakter for året.

30. mai, treenighetssøndag: Det vanskelige ordet "treenighet"


 

Det vanskelige ordet treenighet.

 

Vi mennesker har alltid hatt et behov for å sette ting i system, vi trenger å kunne forklare ting og fenomener med logikk, rasjonalitet og gjerne matematisk. Hvis vi ikke kan forklare eller bevise noe så har vi lett for å avfeie tings eksistens. Også i kirka har vi i alle tider forsøkt å forstå og forklare Gud. Vi systematiserer, analyserer og prøver å forklare og forstå.

 

Hvem er Gud? Hvordan er Gud?

 

Et av begrepene som etter hvert dukket opp var treenigheten; Gud Fader, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd, Gud er én og tre på samme tid. Det er vanskelig for intellektet vårt å forstå. Når vi starter på skolen så lærer vi tidlig at 1+1+1=3, hvordan kan da Gud være én og samtidig tre? Treenigheten er på en måte et forsøk på å forklare egenskaper og former av Gud; som Skaper, som Frelser og som allestedsnærverende.

 

Søndagens tekst er hentet fra evangeliet etter Lukas kap.10,21-24 og teksten starter sånn;

Jesus jublet i Den Hellige Ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små»

 

Jeg lurer på hva Jesus egentlig jublet for, hva er dette som er skjult for de vise men åpenbart for de umyndige små? Jeg tror det handler om evnen til å undre seg, evnen til å tro på det en ikke kan se, ta på og måle. For Gud passer ikke inn i våre parametere, han kan ikke måles og veies, han kan ikke tas på og kjennes på. Gud er noe annet!

 

Og kanskje er derfor Jesus løfter frem de små barna som eksempler for oss voksne når det kommer til tro, for at vi skal skjønne at troen handler om helt andre parametere enn de vi omgir oss med i hverdagen. Tro handler ikke om hva vi kan og hva vi har gjort oss fortjent til. Tro handler ikke om alt som kan veies og måles. Tro handler om overgivelse og tillit til en Gud som elsker betingelsesløst. Det handler om noe som er større enn vår egen fatteevne og vårt eget intellekt.

 

Nå går vi inn i en sommer der vi alle forhåpentligvis får muligheter til å nyte lange, varme sommerkvelder, muligheter til ro og ettertanke. Kanskje er dette en mulighet også til å åpne opp for undringen og til å utforske det vi ikke kan forstå men likevel tro?

- Lilly Lauten, sokneprest i Nes og Udenes

Tilbake