Trenger du noen å snakke med? 
Noen ganger kan hverdagen bli for mye å håndtere alene. Er du ensom, eller vil dele små eller store tanker med noen? Kirkens ansatte har taushetsplikt og kan kontaktes for samtale. Du bestemmer selv hva du vil fortelle. Vi lytter. Send en mail til harald@kirkenines.no så vil prest eller diakon ta kontakt med deg. For døgnåpne samtaletilbud, kontakt Kirkens SOS

 

 

Ukens andakt


Her vil du hver uke finne en ny andakt, skrevet av prester, diakon eller menighetspedagog. Tidligere andakter kan og leses på nytt. Lang-les fra Kirken i Nes.

Les mer

 

Menigheten

Ukens andakt


Her vil du hver uke finne en ny andakt, skrevet av prester, diakon eller menighetspedagog. Tidligere andakter kan og leses på nytt. Lang-les fra Kirken i Nes.

Les mer

 

Nye smittevernregler f.o.m. 26. april


Kirken gjenåpnes. Velkommen til gudstjenester! Her finner du oppdatert informasjon om dåp, vielser og begravelser.

Les mer

 

Menigheten

Nye smittevernregler f.o.m. 26. april


Kirken gjenåpnes. Velkommen til gudstjenester! Her finner du oppdatert informasjon om dåp, vielser og begravelser.

Les mer

 

Nettsatsing med suksess


Den norske kirke satser stort på synlighet på nett, med nettgudstjenester, andakter og salmesang på skjerm. Kirken i Nes har det siste året hatt en formidabel økning og når ut til stadig flere med sine lokale produksjoner og mer aktive nettsider

Les mer

 

Menigheten

Nettsatsing med suksess


Den norske kirke satser stort på synlighet på nett, med nettgudstjenester, andakter og salmesang på skjerm. Kirken i Nes har det siste året hatt en formidabel økning og når ut til stadig flere med sine lokale produksjoner og mer aktive nettsider

Les mer

 

Gjennomføring av dåp i koronatid


Vi legger til rette for dåp i trygge rammer i en litt utrygg tid.

Les mer

 

Menigheten

Gjennomføring av dåp i koronatid


Vi legger til rette for dåp i trygge rammer i en litt utrygg tid.

Les mer

 

Enkel hverdagsvielse eller stort helgebryllup


Å gifte seg er en stor begivenhet som ofte planlegges lang tid i forveien. Noen ønsker en mindre og enklere seremoini uten de store forberedelsene. Vi tilbyr begge deler.

Les mer

 

Menigheten

Enkel hverdagsvielse eller stort helgebryllup


Å gifte seg er en stor begivenhet som ofte planlegges lang tid i forveien. Noen ønsker en mindre og enklere seremoini uten de store forberedelsene. Vi tilbyr begge deler.

Les mer

 
 

Vårens konfirmasjoner utsatt

Etter vurdering av smittesituasjonen i Nes kommune er det besluttet å utsette årets konfirmasjoner til høsten.

Les mer

 

Nasjonale og kommunale tiltak påvirker kirkas virksomhet

Vår virksomhet berøres på flere måter, etter innføringen av nasjonale og kommunale tiltak 4. januar 2021. Her finner du oppdatert informasj...

Les mer

 

Begrenset adgang ved kirkens kontorer

Grunnet koronasituasjonen vil det en periode framover være begrenset adgang for besøkende til kontoret.

Les mer

 

Gjennomføring av gravferd i koronatider

Gravferd i Nes kommune gjennomføres som normalt, men med begrensning i antall deltakere i henhold til det som er fastsatt av myndighetene. ...

Les mer