A capella-konsert med Nes vokalensemble i Nes kirke


Ny-åpne kirker gir mulighet for flotte musikk- og kulturopplevelser igjen. Billettsalget er i gang til det som blir en mektig koropplevelse 14. mars.

Les mer

 

Menigheten

A capella-konsert med Nes vokalensemble i Nes kirke


Ny-åpne kirker gir mulighet for flotte musikk- og kulturopplevelser igjen. Billettsalget er i gang til det som blir en mektig koropplevelse 14. mars.

Les mer

 

Ukens andakt


Les ukens andakt av sokneprest Lilly Lauten: Å vende blikket utover

Les mer

 

Menigheten

Ukens andakt


Les ukens andakt av sokneprest Lilly Lauten: Å vende blikket utover

Les mer

 

Nettgudstjeneste fra Årnes kirke 21. februar


Velkommen til gudstjeneste 1. søndag i fastetiden. I vår tid er fasten først og fremst en tid for stillhet og meditasjon, som forberedelse til påskehøytiden. Bli med til kirka, fra der du er. 

Les mer

 

Menigheten

Nettgudstjeneste fra Årnes kirke 21. februar


Velkommen til gudstjeneste 1. søndag i fastetiden. I vår tid er fasten først og fremst en tid for stillhet og meditasjon, som forberedelse til påskehøytiden. Bli med til kirka, fra der du er. 

Les mer

 

Utdeling av 4- og 6-årsbøker


Menighetene inviterer til bokutdeling for alle 4- og 6-åringer. Velkommen til utegudstjeneste med boller og kakao!

Les mer

 

Menigheten

Utdeling av 4- og 6-årsbøker


Menighetene inviterer til bokutdeling for alle 4- og 6-åringer. Velkommen til utegudstjeneste med boller og kakao!

Les mer

 

Påmelding til gudstjenester


Vi oppdaterer deltakerantall/kapasitet i kirkene etter ny smittevernveileder fra Den norske kirke. Noe arbeid gjenstår, men vi vil publisere oppdaterte tall så snart som mulig.

Les mer

 

Menigheten

Påmelding til gudstjenester


Vi oppdaterer deltakerantall/kapasitet i kirkene etter ny smittevernveileder fra Den norske kirke. Noe arbeid gjenstår, men vi vil publisere oppdaterte tall så snart som mulig.

Les mer

 
 

Nettgudstjeneste fra Nes kirke 24. januar

Gudstjenestelivet i digitalt format. Velkommen til å lytte, synge, be og feire med oss, fra der du er.

Les mer

 

Nasjonale og kommunale tiltak påvirker kirkas virksomhet

Vår virksomhet berøres på flere måter, etter innføringen av nasjonale og kommunale tiltak 4. januar 2021. Her finner du oppdatert informasj...

Les mer

 

Begrenset adgang ved kirkens kontorer

Grunnet koronasituasjonen vil det en periode framover være begrenset adgang for besøkende til kontoret.

Les mer

 

Gjennomføring av gravferd i koronatider

Gravferd i Nes kommune gjennomføres som normalt, men med begrensning i antall deltakere i henhold til det som er fastsatt av myndighetene. ...

Les mer