Begravelse


Når noen dør vekker det ulike følelser i oss. Samtidig som det er mange følelser å forholde seg til er det også mye praktisk som skal ordnes. 


Nes kirkelige fellesråd er gravferdsforvalter i Nes kommune. Vi har ansvar for syv gravplasser og yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn. 

Du finner mye informasjon om begravelse og bisettelse under. Kontakt oss gjerne på epost eller telefon 66 10 49 30 ved spørsmål.

Velg kalender