Konfirmasjon


I Norge er den Religiøse myndighetsalder 15 år.
Alle 14 åringer, hvor minst en av foreldrene er medlem av Den norske kirke, får tilsendt brev fra den kirken de sokner til med informasjon om konfirmasjon.

Hva går konfirmantopplegget ut på?

Konfirmasjonsundervisningen starter vanligvis på høsten og avsluttes på våren før selve konfirmasjonsdagen. Det er presten i kirken som står for selve undervisningen. Kirkelig Konfirmasjon arrangeres i regi av Den Norske Kirke, og er et kristent livssynstilbud. 

Hvem kan være med?

Til dette spørsmålet svarer vi alltid; ALLE! Konfirmasjonstiden er åpen for alle som vil bli kjent med ha kirken står for og som ønsker å lære mer om det kristne livssynet.  Vi pleier å legge vekt på at «konfirmere» også betyr å «styrke», dvs. at vi vil styrke den unge i sin søken og spørsmål og tro gjennom hele konfirmasjonsopplegget.