Konfirmantundervisning


 

 

Konfirmansjonsundervisningen varer nesten et helt skoleår og består av samlinger, gudstjenester, leir og selve konfirmasjonsgudstjenesten. For de som konfirmeres i 2023 vil flere menigheter prøve ut en variant kalt "Sommerkonfirmant", med en mer komprimert undervisning og en hel uke på leir i løpet av sommeren 2023. 

Konfirmasjonsundervisningen foregår i kirka du hører til/er påmeldt til konfirmasjon i og det er presten som er ansvarlig for undervisningen. Noen kirker har undervisning rett etter skoletid, andre har på ettermiddag/kveld. Det er konfirmantens/familiens ansvar å sørge for skyss til og fra undervisningen. 

Konfirmasjonsundervisningen ender til slutt opp med høydepunktet, selve konfirmasjonsdagen i mai/juni. Fremtidige konfirmasjonsdatoer finner du her.

Tilbake