Spørsmål og svar om kirkelig konfirmasjon


 Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og kanskje få nye venner!

 

Hva er konfirmasjon?

Konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant. Det forutsettes ikke noen bekjennelse fra konfirmantens side.

Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne tro, der Gud sier ja til oss og vil være en del av våre liv.

Temaer vi skal utforske sammen er:

  • Hvor kommer jeg fra?
  • Hva skal jeg bruke livet til?
  • Finnes Gud?
  • Hvem er Jesus?
  • Vennskap og menneskeverd.
  • Sorg og glede.
  • Mote og mobbing.
  • Kjærlighet, seksualitet og samliv.
  • Miljø og rettferdighet.
  • Hvordan kan jeg bety noe for andre? 

I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og stille spørsmål. En tid for å lære mer om Gud, deg selv og om andre mennesker.

 

Koster det noe å melde seg på konfirmasjon?

Prisen på konfirmasjonsopplegget varierer fra sted til sted. I Nes er det i utgangspunktet gratis, men det koster alltid noe å delta på konfirmantleir. Vi har flere alternativer for leirdeltakelse så du kan velge det som passer ønskene og lommeboken best.

Alle menighetene er oppfordret til å ha støtteordninger. Det vil si at om prisen gjør det vanskelig for deg å være med som konfirmant, kan du spørre menigheten om støtte, så det blir mulig å delta. 
 

Hva er forskjellen på kirkelig konfirmasjon og humanistisk konfirmasjon (borgerlig konfirmasjon)?

Konfirmasjon i Den norske kirke er en forbønnshandling, der vi ber Gud styrke og velsigne konfirmanten. Konfirmasjon betyr å bekrefte, og det som bekreftes i en kirkelig konfirmasjon er dåpen. I dåpen knytter Gud seg til oss og lover å være med oss alle dager. Disse løftene gjentas i konfirmasjonen.

I konfirmasjonstiden i kirken bruker vi derfor mye tid på å snakke om de store spørsmålene, og forstå hvordan kristen tro kan hjelpe oss i livet. Humanistisk konfirmasjon gjennomføres av Human-Etisk Forbund. De er ikke et trossamfunn, og innholdet i konfirmasjonstiden vil skille seg fra innholdet til Den norske kirke.
 

Kan jeg være konfirmant i en annen menighet enn den jeg bor i?

Dersom du ønsker å gjennomføre konfirmasjonstiden i en annen menighet enn den du bor i, bør du først ta kontakt med kirkekontoret for å høre om det er kapasitet i den menigheten du ønsker deg. Dersom det er det, er det ingenting i veien for dette. Om du kun ønsker å bli konfirmert i en gudstjeneste i en annen menighet enn der du bor, må du også kontakte kirkekontoret om det. Gjelder ønsket en menighet utenfor vår kommune vil vanligvis den konfirmantansvarlige i kommunen der du har fulgt undervisningen måtte sende en bekreftelse fra menigheten du har gjennomført konfirmasjonstiden i, på at du har gjennomført opplegget deres. Er det innad i vår kommune trengs ingen bekreftelse.

 

Må jeg på leir?

Leirdeltakelse er en stor og vitkig del av konfirmanttida. Hvert år er konfirmanter med på en stor vinterleir på Lillehammer. For de som ikke kan eller vil delta der gjennomfører vi også en lokal leir.

 

Hvorfor må jeg ha på hvit kappe i konfirmasjonsgudstjenesten?

Den hvite kappen i konfirmasjonsgudstjenesten minner om den hvite dåpsskjolen som de fleste har på seg når de blir døpt som barn. Kappen er dermed med på å binde dåpen og konfirmasjonen sammen. 
 

Hva gjør jeg når en av foreldrene mine er imot konfirmasjon i kirken?

De fleste i Norge konfirmeres det året de fyller 15. Når du fyller 15 år, er du ifølge norsk lov religiøst myndig, og kan bestemme selv hvilket trossamfunn du vil tilhøre. Etter FNs barnerettskonvensjon skal barn lyttes til i slike spørsmål. Det er derfor veldig vanskelig å se for seg at en forelder har rett til å nekte barnet sitt å konfirmere seg, selv om det ikke har fylt 15 år. Etter fylte 15 år, bestemmer man helt selv. Dersom dette er et problem du møter, kan du kontakte menighetskontoret og be presten drøfte dette med foreldrene dine. 
 

Må jeg ha bunad og stort selskap ved konfirmasjon?

Hvilke antrekk du har på deg når du konfirmeres er akkurat det samme. På konfirmasjonsdagen får du låne en hvit kappe i kirken. Mange har et selskap i tilknytning til konfirmasjon, men dette er helt opp til den enkelte konfirmant og familie og ikke noe man må ha. 

 

En konfirmanttid for alle!

Er det spesielle behov vi bør vite om? Ta kontakt med oss så vi kan se hvilke tilpasninger vi kan gjøre for at konfirmanten får en best mulig konfirmanttid!

 

Tilbake
Del