Priser


 

Avgifter og salg av tjenester på gravplassene - gjeldende fra 01.01.2021

Avgifter for beboere i kommunen

 

Nytt enkelt kistegravsted (1 frigrav i 20 år)

0,-

Nytt dobbelt kistegravsted (1 frigrav + 1 festet i 20 år)

4400,-

Nytt urnegravsted

0,-

Årlig festeavgift ved forlengelse av feste pr. år pr. grav

220,-

Kremasjonsavgift, egenandel


750,-

Anonym minnelund

0,-

Engangsetablering av gravsted på navnet minnelund som inkluderer kostnader til senking av urne og navneplate m/inskripsjon.
NB: Vi har ingen godkjent navnet minnelund pr 01.01.21, men den nye gravplassen på Ingeborgrud har dette og denne forventes godkjent og tatt i bruk i løpet av 2021.
4000,-*

Avgifter for beboere utenfor kommunen

 

Nytt enkelt kistegravsted (festeavgift 20 år)

4400,-

Nytt dobbelt kistegravsted (festeavgift 20 år)

8800,-

Nytt urnegravsted (festeavgift 20 år)

4400,-

Anonym minnelund (nedsetting av urne kommer i tillegg)

0,-

Nedsetting av urne

1000,-*

Nedsetting av kiste

4000,-*

Årlig festeavgift ved forlengelse av feste pr. år pr. grav

220,- 

Leie av kirke til gravfersseremoni inkludert organist**

2500,- 

Leie av kirke til gravferdsseremoni inkludert organist

2500,-

Engangsetablering av gravsted på navnet minnelund som inkluderer kostnader til senking av urne og navneplate m/inskripsjon.
NB: Vi har ingen godkjent navnet minnelund pr 01.01.21, men den nye gravplassen på Ingeborgrud har dette og denne forventes godkjent og tatt i bruk i løpet av 2021.
5000,-*

Gravstell

 

Sommerbeplantning av gravsted. Dette utføres i begynnelsen av juni og inkluderer utplanting av sommerblomster, utskifting av jord, vanning og stell av gravstedet ut sommersesongen (normalt sett ut august).

1050,-*

Mosekrans til allehelgensdag

400,-*

Annet

 

Oppretting av gravminne - liten støtte

750,-*

Arbeid bestilt av fester - pr. time. 

750,-*


*MVA-pliktig tjeneste, prisen inkl mva.
**Gjelder også ved utlån av kirken til andre kristne trossamfunn

Tilbake