Priser


 

Avgifter og salg av tjenester på gravplassene - gjeldende fra 01.01.2022

Avgifter for beboere i kommunen

 

Nytt enkelt kistegravsted i 20 år

0,-

Nytt dobbelt kistegravsted i 20 år

5000,-

Nytt urnegravsted (gjelder også i navnet minnelund)

0,-  

Engangsetablering av gravsted på navnet minnelund som inkluderer navneplate m/inskripsjon og felles beplantning

5000,-*

Årlig festeavgift ved forlengelse av feste pr. år pr. grav

250,-

Anonym minnelund

0,-

Kremasjonsavgift, egenandel

750,-

Utleie av kirke til andre kristne trossamfunn

4000,-

Avgifter for beboere utenfor kommunen

 

Nytt enkelt kistegravsted i 20 år

5000,-

Nytt dobbelt kistegravsted i 20 år

10 000,-

Nytt urnegravsted i 20 år (gjelder også i navnet minnelund)

5000,-

Anonym minnelund

1000,-

Engangsetablering av gravsted på navnet minnelund som inkluderer navneplate m/inskripsjon og felles beplantning

5000,-*

Nedsetting av urne

1000,-*

Nedsetting av kiste

5000,-*

Årlig festeavgift ved forlengelse av feste pr. år pr. grav

250,-     

Utleie av kirke til gravferdsseremoni inkludert organist

4000,-

Utleie av kirke til andre kristne trossamfunn

4000,-

Gravstell

 

Sommerstell (beplantning av sommerblomster fra ca 1 juni – 1 september)

1100,-*

Høststell (beplanting av høstlyng og dekke av granbar (primo oktober)

400,-*

Krans til allehelgensdag

400,-*

Selvvanningskasse inkl. montering og jord**

1500,-*

Annet

 

Oppretting av gravminne – normal størrelse

Utgår.

Kontakt gravminne-leverandør

*MVA-pliktig tjeneste, prisen inkl mva.
**Selvvanningskasser er obligatorisk ved opprettelse av stellavtaler. Man betaler engangsavgift ved etablering, får montert kasse på sitt gravsted, som man beholder når stellavtalen opphører.

Tilbake