Kremasjon og bruk av navnet minnelund


Stadig flere velger å gravlegges i navnet minnelund i Nes og det prosjekteres for nye minnelunder i årene som kommer. Les mer om hvordan denne typen gravlegging fungerer.

Nærbilde av del av skiferplate på mursteinsbase, minnesmerke i navnet minnelund. Det skimtes navenplaketter i messing, og i forgrunnen er det grønne greiner.

Minnesmerket i minnelunden på Årnes gravplass er oppført i murstein som kirka, og med skiferplate som bakgrunn for navneplakettene i messing, som er valgt her. Området rundt er beplantet med bøkehekk som lager et lunt rom rundt minnesmerket, og det er benker og plass til å tenne lys i umiddelbar nærhet.

Praktisk og verdig

En navnet minnelund er et gravfelt med små graver kun til urner, hvor det er oppført et felles minnesmerke, for montering av navneplaketter til de som er gravlagt der. En navnet minnelund er plassbesparende og kan gjenbrukes. Mange velger navnet minnelund av praktiske hensyn for seg selv, eller for at etterkommer skal slippe å måtte stelle og pynte graven. Ved minnesmerket i minnelunden kan det legges ned blomster og i våre fastmonterte glasslykter kan det settes gravlys.

 

Utbredelse i Nes

Siden opprettelsen av navnet minnelund på Ingeborgrud og Udenes gravplass i 2020, og Årnes gravplass i 2022 er det stadig flere som benytter seg av dette gravferdstilbudet. Minnelunden på Årnes er mest brukt med nær 50 brukte og/eller reserverte graver pr. desember 2023.

I 2024 prosjekteres navnet minnelund på Nes gravplass, og i årene som kommer planlegges det for at også gravplassene i Fenstad, Auli og Klodsbodding skal få sine egne navnete minnelunder.

 

Hvordan fungerer det?

Ved gravlegging i navnet minnelund betales det for selve gravleggingen og for å få navn montert på minnesmerket. Til forskjell fra vanlige kiste- og urnegraver betaler man ikke for selve graven (punktet i bakken hvor urna er satt ned), men for navneplakett og felles beplantning i minnelunden.

Navneplakettene på en og samme minnelund er like, med avdødes navn, fødselsdato og dødsdato. Det er vanligst at navneplakettene er utført i for eksempel messing, glass eller kobber. Siden minnesmerket i navnet minnelund er et felles minnested, er det felles retningslinjer for utseende på navneplaketter, og for hva du kan gjøre/pynte med der. Det er ikke anledning til å sette igjen varige minnegjenstander som egne lykter, småstein, figurer, pynt o.l.

Gravplassarbeidere rydder området i minnelunden ved behov, slik at det skal være vakkert og velholdt der. I sommersesong stelles grøntområdet rundt, og til allehelgen legges det ned krans ved minnesmerket.

 

Plass til livsledsager

Det er anledning til å reservere plass til partner/ektefelle/samboer i navnet minnelund når den ene dør. Det er kun anledning til å reservere én ekstra plass. (Ønskes det plass til flere, må man heller velge gravlegging i urnegrav med egen gravstein til). Til forskjell fra vanlig kiste- og urnegraver er den reserverte plassen gratis innenfor fredningstiden til første gravlagte (20 år). Etter fredningstiden er det anledning til å fornye festet, men ikke i ordinær forstand da det ikke vil være anledning for festeeier til å gravlegge på nytt i graven(e). Rettighetene begrenser seg til å kunne beholde navneplaketten(e) på minnesmerket. Gravene på minnelunden benyttes på nytt ved behov, etter fredningstidens utløp.

Tilbake
Del