Årnes menighet


Om oss

 

 

Årnes kirke tilhører Årnes menighet. Kirken i teglstein ble bygget i 1878 og ligger i tilknytning til Årnes sentrum - kommunesenteret i Nes. Kirken er den nest største i Nes med 375 sitteplasser, og har en flott akustikk som gjør at den ofte brukes til konserter. Vinduene i kirken er dekorert med Terje Grøstads flotte glassmalerier. Kirken er godt tilrettelagt for små barn – med lekekroker bakerst i kirkerommet. I de seinere år er det bygget nytt gravkapell ved siden av kirken.

Kirken er mye brukt av lokale kor og det arrangeres salmekvelder og orgelresitasjoner (korte orgelkonserter) flere ganger i året. Orgelresitasjonene er gratis og avsluttes med orgelbrus. Menigheten har ca. 5000 medlemmer og et aktivt gudstjenesteliv. Årnes kirkekor og dametrioen Canzone, begge under ledelse av kantor Tone Åsheim Henriksen, deltar ofte i gudstjenesten. Ikke sjelden avrundes gudstjenesten med kirkekaffe som arrangeres av menighetens mange frivillige. Nes soulchildren, under ledelse av menighetspedagog Bente S. Wennemo, har mange medlemmer fra Årnes menighet. Barnekoret deltar ofte på arrangementer i menighetens regi.

Årnes menighet eier Bjørknes gamle skole som ligger vakkert til ved Bjørknessjøen, ca. 25 km fra Årnes sentrum. Et par ganger i året flyttes gudstjenesten hit.

Menigheten støtter NMS sitt misjonsprosjekt i Etiopia – hvor fokuset er kvinners rettigheter i kirke og samfunn og bekjempelse av vold mot kvinner, inkl. skadelige og tradisjonelle praksiser.

 

Årnes menighet sitt motto er: «Mer himmel på jord».