Hvilket sokn (menighet) tilhører du?


Hvilket sokn (menighet) du tilhører bestemmes av hvor du bor. Kirken du bor i nærheten av er i de fleste tilfeller den du sokner til. Ta kontakt med kirkekontoret hvis du er i tvil.  

 

Auli menighet
Auli menighet omfatter Auli kirke og Klodsbodding kapell. Innbyggere på Aulifeltet og omkringliggende områder sokner hit.

Fenstad menighet
Fenstad menighet omfatter Fenstad kirke og innbyggere her.

Ingeborgrud menighet
Ingeborgrud menighet omfatter Ingeborgrud kirke i Skogbygda og innbyggere her. 

Nes menighet
Nes menighet omfatter Nes kirke langs E16 og innbyggere i Vormsund og på Oppaker

Udenes menighet
Udenes menighet omfatter Udenes kirke, som ligger i nærheten av Gamle Hvam. Innbyggere på Neskollen og Tomteråsen samt omkringliggende områder sokner hit. 

Årnes menighet
Årnes menighet omfatter Årnes kirke. Innbyggere i Årnesområdet sokner hit. 

Tilbake