Dåpssamtale


 

Før dåpen vil dere bli innkalt til å ha en dåpssamtale. Samtalen holdes gjerne av presten dere møter i selve dåpsgudstjenesten og foregår vanligvis i kirken dere skal døpe barnet i. Er det flere dåpsbarn meldt til samme gudstjeneste i den aktuelle kirken samler vi gjerne alle sammen, foreldre og dåpsbarn. Samtalen tar ca. 1 time. Dere får utdelt materiell til fadderne og blir kjent med prest, kirkerommet og seremonien. Faddere skal ikke møte.

Dersom det er ønskelig å døpe barnet i en annen kirke enn den dere sokner til, tar dere først kontakt med menighets-/kirkekontoret i hjemsoknet. Det er den kirken dere sokner til som følger dere opp med dåpssamtale.

Tilbake