Påmelding til dåp


 

 

Forberedelser 

Barnet bør ha blitt registrert med navn og fått tildelt fødsels- og personnummer (11 siffer) før dere registrerer påmelding til dåp. Har dere ikke navn eller fødselsnummer kan påmelding sendes inn, men vi anbefaler at dette er på plass. 

Viktig: Kirken er pålagt å innhente opplysninger om navn og fødselsnummer både for barnet og foreldrene før dåp kan gjennomføres. Opplysningene fremgår av "Bekreftelse på registrering av fødsel og navn" som finnes ved pålogging i ALTINN. Dokumentet/skjermbilde av dokumentet bør lastes opp direkte i påmeldingen (sikker sending). Husk å se til at all nødvendig informasjon blir med i bildet dere laster opp. Alternativt kan skjermbilde eller kopi av dokumentet sendes på e-post (ikke sikker sending). Dokumentasjonen må være oss i hende før dåpssamtalen. 

Barnets navn må være registrert hos Folkeregisteret før dåpsattest kan lages. Dersom dere ikke har barnets fødselsnummer, kan dere bruke deres eget, men husk da å oppdatere påmeldingen med barnets fødselsnummer når dere får det, og å gi oss beskjed om dette.

 

Påmelding - finn en dag som passer

 

Velg "Ny registrering", deretter kirke og søk for å finne datoer med ledig plass. I påmeldingsskjemaet vil du få opp aktuelle ledige dåpsdager i de ulike kirkene. 

Mange ønsker dåp, derfor er det best å avtale dåpsdag i god tid før ønsket dato. Vi kan ha opptil fire dåpsbarn i én gudstjeneste. Menighetene har dåp jevnlig og dere velger fritt blant de datoene som dukker opp. 

I første omgang er det nok å fylle ut navn på barnet og kontaktinformasjon til dere foreldre. Faddere kan legges til senere, og aller senest før dåpssamtalen finner sted. 

Bekreftelse

Når påmeldingsskjemaet er fylt ut og sendt vil dere få et autosvar om at påmeldingen er registrert. Merk at datoen dere har ønsket på dette tidspunktet ikke er bekreftet enda. Dere vil senere motta svar fra kirkekontoret som bekrefter datoen og tid for dåpssamtale.

Etter at dato for dåpen er bekreftet, kan dere senere gå til "Jeg vil åpne en registrering", og oppdatere innholdet med for eksempel faddere. Bruk samme person - og telefonnummer som ved første innlogging.Vi anbefaler at dere døper barnet i løpet av det første året, men kirken har ingen aldersgrense for dåp.

Ta kontakt med kirkekontoret på tlf. 66 10 49 30 hvis dere har spørsmål om dåp eller ønsker hjelp i påmeldingsskjemaet.

Tilbake