Faddere


 

Hvem kan være fadder?

Når dere sender påmelding til dåp er det fint om dere har bestemt hvem som skal være faddere til barnet. 

Fadderne må være over 15 år og medlemmer av Den norske kirke. De som ikke er medlem i Den norske kirke kan være faddere så lenge de ikke forkaster barnedåpen. Likeså kan personer som står utenfor ethvert kirkesamfunn være faddere så lenge de ikke fornekter den kristne tro.

Dere må ha minst 2 faddere, og maksimalt 6 faddere.

Tilbake