Nasjonale og kommunale tiltak påvirker kirkas virksomhet


Vår virksomhet berøres på flere måter, etter innføringen av nasjonale og kommunale tiltak 4. januar 2021. Her finner du oppdatert informasjon. Vi ber publikum ta kontakt med oss på telefon og e-post ved spørsmål.

 
  • Gudstjenester skjer med maks 10 personer. Påmelding kreves.
  • Begravelser gjennomføres med maks 50 personer til stede.
  • Dåp og vielser kan gjennomføres etter avtale, og med maks 10 personer til stede.
  • Alle korsamlinger er avlyst fram til 19.01.
  • Begrenset adgang til kirkekontoret, ta kontakt på telefon eller e-post.
  • Siden medio desember: Økt avstandskrav ved fellessang i kirka. Minst 2 meters avstand reduserer kapasiteten i enkelte kirker. Se egen sak om kapasitet i kirkene

 

Konfirmasjonsundervisning

For årets konfirmantkull blir de neste samlingene fortsatt digitale. Se konfirmasjonssidene for mer info.

 

Trenger du noen å snakke med?

Den unormale hverdagen er blitt den nye normalen. Trenger du noen å snakke med, om livet på godt og vondt? Prester og diakoner har taushetsplikt og er tilgjengelige for samtaler for ungdom og voksne som trenger noe å snakke med. Tema eller bakgrunn for hvorfor du ønsker samtale spiller ingen rolle, du bestemmer selv hva samtalen skal handle om. 

Ikke nøl med å ta kontakt, tlf. 66 10 49 30.

Tilbake