Nasjonale og kommunale tiltak påvirker kirkas virksomhet


Vår virksomhet berøres på flere måter, etter innføringen av nasjonale og kommunale tiltak 4. januar 2021. Her finner du oppdatert informasjon. Vi ber publikum ta kontakt med oss på telefon og e-post ved spørsmål.

 
  • Kirkene er åpne for gudstjenestedeltakelse
  • Dåp, konfirmasjon, vielser og begravelser/bisettelser gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernregler
  • Kirkerommets størrelse avgjør maks kapasitet i den enkelte kirke.
  • Begrenset adgang til kirkekontoret, ta kontakt på telefon eller e-post.
  • Se egen sak om kapasitet i kirkene

 

Konfirmasjonsundervisning

Se konfirmasjonssidene for mer info.

 

Trenger du noen å snakke med?

Den unormale hverdagen er blitt den nye normalen. Trenger du noen å snakke med, om livet på godt og vondt? Prester og diakoner har taushetsplikt og er tilgjengelige for samtaler for ungdom og voksne som trenger noe å snakke med. Tema eller bakgrunn for hvorfor du ønsker samtale spiller ingen rolle, du bestemmer selv hva samtalen skal handle om. 

Ikke nøl med å ta kontakt, tlf. 66 10 49 30.

Tilbake