Nettgudstjeneste fra Nes kirke 24. januar


Gudstjenestelivet i digitalt format. Velkommen til å lytte, synge, be og feire med oss, fra der du er.

 

Foto: Javier Berrocal Nathaly / Albatross Films

Gudstjenesten blir tilgjengelig her fra kl. 11.00 søndag 24. januar og en uke fram. 

Nes kirke 24. januar

 

 

Tro, håp og kjærlighet. Bærebjelker i vanskelige tider. Vi feirer gudstjeneste 4. søndag i åpenbaringstiden, med prest Lilly, kantor Øyvind, menighetspedagog og prestestudent Bente, og dagens solist - Michael.

Evangelietekst:
Joh 9,1–7.3

Musikk og salmer:
479 Håpstango/Fordi han kom og var som morgenrøden
101 Kristus er verdens lys
292 Den prektigkledde sommerfugl

Medvirkende:
Sokneprest Lilly Lauten
Kantor Øyvind Sørum
Menighetspedagog Bente Sverdrup
Solist, sang og fiolin: Michael Aandal
Lyd og bilde: Javier Berrocal Nathaly / Albatross Films AS

Gave/takkoffer til menighetens arbeid (VIPPS: 116880)

Videoen tilbys av Nes menighet, Borg biskop og bispedømmeråd. Musikken er gjengitt med tillatelse fra TONO/NCB. Uautorisert fremføring eller kopiering er ulovlig.

Tilbake