Betaling ved gravferd


 

Avgifter og salg av tjenester på gravplassene - gjeldende fra 01.01.2018

Avgifter for beboere i kommunen

 

Nytt enkelt kistegravsted (1 frigrav i 20 år)

0,-

Nytt dobbelt kistegravsted (1 frigrav + 1 festet i 20 år)

4000,-

Nytt urnegravsted

0,-

Årlig festeavgift ved forlengelse av feste pr. år pr. grav

200,-

Kremasjonsavgift


750,-

Anonym minnelund

0,-

Avgifter for beboere utenfor kommunen

 

Nytt enkelt kistegravsted (festeavgift 20 år)

4000,-

Nytt dobbelt kistegravsted (festeavgift 20 år)

8000,-

Nytt urnegravsted (festeavgift 20 år)

4000,-

Anonym minnelund

1000,-

Nedsetting av urne

1000,-*

Nedsetting av kiste

4000,-*

Årlig festeavgift pr. grav ved forlengelse av feste (etter 20 år)

200,- 

Årlig festeavgift for urnegrav (etter 20 år)

200,- 

Leie av kirke til gravferdsseremoni inkludert organist

2500,-

Gravstell

 

Sommerbeplantning av gravsted. Dette utføres i begynnelsen av juni og inkluderer vanning/stell av gravstedet ut sommersesongen (vanligvis til midten av september).

950,-*

Mosekrans til allehelgensdag

300,-*

Annet

 

Oppretting av gravminne - liten støtte

625,-*

Arbeid bestilt av fester - pr. time. 

625,-*


*MVA-pliktig tjeneste, prisen inkl mva.

Tilbake