Nes kirkelige fellesråd


Medlemmer i Nes kirkelige fellesråd i valgperioden 2019-2023

 

Leder Johny Brekke, Fenstad menighetsråd

Nestleder Hilde Fristad Rudolph, Udenes menighetsråd

Medlem Heidi Øverheim, Årnes menighetsråd

Medlem Knut Sinkerud, Auli menighetsråd

Medlem Birgit Greni, Nes menighetsråd

Medlem Jarle Skolebekken, Ingeborgrud menighetsråd

Medlem Liv B. Krohn-Hansen, geistlig repr.

Medlem Lillian Hansen, Nes kommunes repr.

Tilbake