Nes kirkelige fellesråd


Medlemmer i Nes kirkelige fellesråd i valgperioden 2019-2023

Leder Johny Brekke, Fenstad menighetsråd

Nestleder Knut Sinkerud, Auli menighetsråd

Medlem Heidi Øverheim, Årnes menighetsråd

Medlem Hilde Fristad Rudolph, Udenes menighetsråd

Medlem Birgit Greni, Nes menighetsråd

Medlem Jarle Skolebekken, Ingeborgrud menighetsråd

Medlem Liv B. Krohn-Hansen, geistlig repr.

Medlem Lillian Hansen, Nes kommunes repr.

Tilbake
Del