Nettgudstjeneste fra Årnes kirke 21. februar


Velkommen til gudstjeneste 1. søndag i fastetiden. I vår tid er fasten først og fremst en tid for stillhet og meditasjon, som forberedelse til påskehøytiden. Bli med til kirka, fra der du er. 

 

Foto: Javier Berrocal Nathaly / Albatross Films

 

Sendingen er tilgjengelig fra 21. februar kl. 11.00 og en uke fram:

 

 

Gave/takkoffer til menighetens eget arbeid VIPPS: 122158

 

I 40 dager fram mot påsken avstår noen fra mat og drikke, noen har godtestopp, noen kutter kanskje ut mobil eller sosiale medier for en periode. Faste er en tid som gir rom. Rom for stillhet. Rom for bønn. Rom for deg.

 

Evangelietekst: Matt. 16,21-23

 

Musikk og salmer:

The rose (barnekor)

108: Ingen vinner frem

Kamilla og tyven (barnekor)

 

Medvirkende:

Fungerende sokneprest: Harald Torgersen

Kantor: Tone Åsheim Henriksen

Barnekoret, ledet av Anette Abelsen

Solistinnslag v/Anette Abelsen

Lystenner: Mari Alvilde Weng Nykvist

Lyd og bilde: Javier Berrocal Nathaly / Albatross Films AS
 

 

I denne sendingen har vi med oss barnekoret i Årnes, ledet av Anette Abelsen. Anette er også dagens solist. Har du barn som kunne tenke seg å synge i kor er det alltid plass til flere.

 

Videoen tilbys av Årnes menighet, Borg biskop og bispedømmeråd. Musikken er gjengitt med tillatelse fra TONO/NCB. Uautorisert fremføring eller kopiering er ulovlig

Tilbake