Diakoni


Diakoni

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Diakonien bygger på fire grunnpilarer; nestekjærlighet, inkluderende felleskap, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket. Diakoni handler også om livets store spørsmål. Det handler om å være et medmenneske, å gå et stykke vei sammen med mennesker som trenger det, det handler om å investere i andre mennesker.

Diakon Hilde Renate Bergly er opptatt av å jobbe i samarbeid med Nes kommune og rette innsats i forebyggende arbeid og forstå behovene i kommunen. Dette kan innebære å være tilstede for kriserammede, eller reflektere sammen med ungdom om valg og muligheter. Helt konkret så jobber diakoner med å bedre menneskers livsvilkår uavhengig av bakgrunn og livsfase. Diakonien i Nes vil ha felleskap som preges av inkludering og mangfold. Har du behov, ønsker, ideer eller vil bidra kan du kontakte diakonen.

Tilbake
Del