NES-posten - menighetsblad


Nes kirkelige fellesråd utgir menighetsbladet NES-posten fire ganger i året, med fulldistribusjon til alle husstander i Nes kommune. Her finner du tidligere utgaver som pdf.

 

Utgaver i 2019:

Julenummer

Høstnummer

Sommernummer

Påskenummer

 


Utgaver i 2018:

Julenummer

Høstnummer

Sommernummer

Påskenummer

 


Utgaver i 2017:

Julenummer

Høstnummer

Sommernummer

Påskenummer


Utgaver i 2016:

Julenummer

Høstnummer

 


Utgaver i 2015:

Høstnummer

 


Utgaver i 2012:

Sommernummer

Påskenummer

 


Utgaver i 2011:

Høstnummer

 


Utgaver i 2010:

Sommernummer

Påskenummer

Tilbake