Nesposten - menighetsblad


Menighetsblad for hele Nes!

Nesposten er menighetsblad for alle de seks menighetene i Nes kommune: Auli, Ingeborgrud, Fenstad, Nes, Udenes og Årnes. Hver menighet har én representant i redaksjonen, som også består av kirkeverge/daglig leder og kommunikasjonsrådgiver. Har du tips til oss, eller vil bidra med bilder til bladet, send oss en epost.

 

Under finner du de fleste av Nespostens utgaver tilbake til 2010. Nyeste nummer ligger øverst. God lesning!

 

Utgaver i 2024

Vårnummer

 


Utgaver i 2023

Julenummer

Høstnummer

Sommernummer

Vårnummer

 


Utgaver i 2022:

Julenummer

Høstnummer

Sommernummer

Påskenummer


Utgaver i 2021:

Julenummer

Høstnummer 

Sommernummer

Påskenummer


Utgaver i 2020:

Julenummer

Høstnummer

Sommernummer

Påskenummer


Utgaver i 2019:

Julenummer

Høstnummer

Sommernummer

Påskenummer


Utgaver i 2018:

Julenummer

Høstnummer

Sommernummer

Påskenummer


Utgaver i 2017:

Julenummer

Høstnummer

Sommernummer

Påskenummer


Utgaver i 2016:

Julenummer

Høstnummer


Utgaver i 2015:

Høstnummer


Utgaver i 2012:

Sommernummer

Påskenummer


Utgaver i 2011:

Høstnummer


Utgaver i 2010:

Sommernummer

Påskenummer

Tilbake
Del