Strakstiltak ved Årnes kirke


Skiferplate ramlet fra taket på kirka. Strakstiltak er iverksatt og området er sperret av.

 

Folk bes være forsiktige langs langsidene på kirka, og bare bevege seg utenfor sperringene til taket er undersøkt.

 

Fungerende kirkeverge/daglig leder Lillian Syversrud sier hun er glad det ikke var folk i nærheten da skiferplata falt ned.

- Den har ramlet ned midt i hellegangen der folk ferdes langs kirkebygget. Skifertaket består av spisse plater, som antagelig ville gjort stor skade hvis den hadde ramlet i hodet på noen, sier Syversrud.


- Vi har gjennomført strakstiltak i dag ved å sperre av på hver side av kirkebygget fra kirkens vegg og frem til første gravstøtterad.

Syversrud forteller at Nes kommune er kontaktet og at det bes om en vurdering på om det er fare for at andre skiferplater kan dette ned.

- Det som kan være problemet er antagelig at festene / spikerne til takplatene har rustet.

 

Hun understreker at dette er såpass alvorlig at det også bør vurderes hva slags sikringstiltak som må gjøres fremover, og at det er ønskelig at kommunen som ansvarlig for kirkebyggene bistår Nes kirkelige fellesråd i vurderingen av disse tiltakene. 

Kommunalsjef Elisabeth Frøyland har foreløpig besvart fellesrådets henvendelse med at den oversendes Bygg og Eiendomsavdelingen for vurdering og oppfølging. 

 

- Folk må selvfølgelig gjerne komme på gravene og ferdes på gravplassen som vanlig, men vi ber alle være forsiktene langs kirka, og ikke bevege seg innenfor sperringene så lenge de står der, sier Syversrud.

 

Tilbake