Småtrolltrall og babysang


Småtrolltrall er for foreldre med barn 1-5 år. Babysang er for foreldre med barn 0 til 1 år. Vi synger kjente og nye barnesanger, danser og leker med såpebobler og rytmeinstrumenter.

Foto: Bo Mathisen

 

Bli med!


Tid og sted
Onsdager i Salemsvegen 16
(det gamle Betania-bygget rett ved Årnes stadion) på følgende datoer:

  • 2. november
  • 9. november

Siste kursrekke i år:

  • 16. november
  • 23. november
  • 30. november
  • 7. desember
  • 14. desember

Småtrolltrall kl. 10.00  -  Babysang kl. 11.15. 

Mellom kursene er det lunsjkafé kl. 10.45, med matservering og koselig samvær for begge gruppene.
 

Påmelding

 

Det er 15 plasser i hver av kursene.
Deltakelse er gratis! 

Frist for påmelding til siste kursrekke: 15. november


Om babysang
Babysang er et ledd i Den Norske kirkes trosopplæring. Vi synger barnesanger, bruker rytmeinstrumenter, lærer rim og regler, leker og har fellesskap med hverandre. Babysang setter barnet i sentrum.
Babysang er en fin møteplass for foreldre, og er med på å skape en god relasjon mellom barn og foreldre. Det er og sosial trening for barna i møte andre barn før barnehagestart.

 

Kontaktperson
Organist og menighetspedagog Lajla Marie Sydtangen, tlf. 48 18 74 38 / e-post: lajla@kirkenines.no

 

Tilbake
Del