Kjoledag i Nes kirke med ordfører Grete Sjøli


Gjenbruksdag med kjolesalg, catwalk, stettglass og veiledning i stil og omsøm.

 

Ordfører Grete Sjøli er blant de mange nesbuene som har donert kjole til kjoledagen.

Planlagt i lang tid

Nes menighet har lenge planlagt kjoledag, som i vår dessverre måtte utsettes pga. korona. Nå kan menigheten, sammen med diakon Hilde Bergly, endelig ønske velkommen til kjoledag i Nes kirke søndag 30. august kl. 15.00.

 

Stilveiledning og omsøm

Farge- og stilveileder Wenche Husås Sundby fra Teppa gård bidrar med råd og tips om stil og omsøm. Det blir Mozell i stettglass og over 100 kjoler er til salgs til inntekt for Kirkens Nødhjels fasteaksjon 2020.

Mange nesbuer, deriblant ordfører Grete Sjøli, har donert kjoler til arrangemenet. Ordføreren vil selv være tilstede. – Jeg ønsker å delta av flere grunner. Først og fremst gir jeg en kjole for å støtte opp om det flotte arbeidet som kirken gjør. Pengene som kommer inn går til et godt formål. I tillegg er gjenbruk bra for klimaet, og her blir gamle kjoler nye, sa Sjøli til Raumnes i mars i år, og fortalte at hun ofte går i kjoler selv og at hun synes tiltaket var artig og spennende.

Her vil du finne alt fra brudekjoler og ballkjoler til hverdagskjoler - kort og lange.

Evy Veidahl, medlem av Nes menighetsråd og Nes diakonat har tatt imot kjoler fra hele Nes og det er fortsatt mulig å donere kjoler til arrangementet. (leveres ved kirkekontoret, Årnes)

Arrangementet holdes i tråd med gjeldende smittevernsregler. Deltakere må skrive seg inn i deltakerliste med navn og telefonnummer. 

 

Avslutter med sanggudstjeneste

Kjoledagen avsluttes 17.45 og kl. 18.00 fortsetter arrangementet i Nes kirke med sanggudstjeneste. Sokneprest Lilly Lauten deltar.

 

Fasteaksjonen 2020

Kirkens Nødhjelp arbeider med vann, sanitær og hygiene (WASH) i langsiktige utviklingsprosjekter og akutte katastrofesituasjoner over hele verden. Målet er å sikre menneskers tilgang til rent vann, trygge sanitærforhold og å legge til rette for god hygienepraksis i fattige og marginaliserte lokalsamfunn. I tillegg jobber de med å bedre forvaltningen av vannressurser. Midler fra fasteaksjonen går blant annet til dette arbeidet. (https://www.fasteaksjonen.no/vaart-arbeid-med-vann/)

Tilbake