Vårens konfirmasjoner gjennomføres i september


Bispemøtet og Kirkerådet anbefaler at alle landets menigheter utsetter konfirmasjonene til høsten 2020. Saken er oppdatert med høstens datoer 2. april.

 

Vi retter oss etter de nasjonale anbefalingene. Vårens konfirmasjoner er besluttet flyttet til høsten, og dette gjelder alle menighetene i Nes. Nye tidspunkter er avklart med prester, menighetsråd og prost. 

Helg 1

  • Lørdag 19. sept. Kl. 11.00: Klodsbodding + Nes
  • Lørdag 19. sept. Kl. 13.00: Auli + Nes
  • Søndag 20. sept. Kl. 11.00: Auli + Udenes
  • Søndag 20. sept. Kl. 13.00: Auli + Udenes

Helg 2

  • Lørdag 26. sept. Kl. 11.00: Årnes + Fenstad
  • Lørdag 26. sept. Kl. 13.00: Årnes + Fenstad
  • Søndag 27. sept. Kl. 11.00: Årnes + Ingeborgrud
  • Søndag 27. sept. Kl. 13.00: Årnes

 

Det er en større kabal som skal gå opp når vi har måttet flytte tidspunktene inn i en allerede delvis planlagt høst, både med tanke på menneskelige ressurser og den kirkelige timeplanen. Av smittevernhensyn er konfirmantene fordelt noe jevnere på de nye tidspunktene enn de var på de opprinnelige. Fordelingen tar dessuten høyde for at situasjonen vi befinner oss i nå kan strekke seg utover høsten. Fordelingen distribueres til alle konfirmantforesatte på e-post. 

Tilbake