Gjennomføring av dåp i koronatid


Vi legger til rette for dåp i trygge rammer!

 

Foto: Bo Mathisen

 

Hos oss kan dåpen skje i den vanlige gudstjenesten, og - når smittevernreglene krever det - i egne dåpsseremonier. Kapasiteten i den enkelte kirke og dåpsfølgets størrelse bestemmer hvor mange dåp vi kan samle i samme gudstjeneste. Se denne saken for til enhver tid gjeldende smitteverntiltak og hvordan dåp kan gjennomføres.

 

Velkommen til dåp!

Bruk dåpspåmelding på vanlig måte, her. Opplys gjerne om hvor mange personer dere ønsker å være direkte i påmeldingen. I gudstjenester med kun ett dåpsbarn påmeldt vil det være rom for et litt større dåpsfølge enn hvis det er påmeldt to dåpsbarn. Dåpsfølget teller både voksne og barn, inkludert dåpsbarn, foreldre og eventuelle søsken. 

 

Kirkeverten sørger for ekstra renhold mellom seremoniene og hjelper til med å anvise plasser. 

 

Familien til Sofie på fem måneder hadde en flott opplevelse i Fenstad kirke med "koronadåp" i slutten av mars 2020. Deres erfaringer fra dagen kan det leses om i eget intervju på den norske kirkes nettsider 

 

Mange har utsatt dåpsfeiringen til senere. Hvis familien ønsker dåp med kun de nærmeste tilstede tilbyr vi «stadfestelse av dåp» i en senere gudstjeneste, for å kunne inkludere flere gjester i kirka på dåpsfeiringsdagen.

Ta da kontakt med kirkekontoret for mulige gudstjenester som kan passe med tidspunktet dere ønsker å ha dåpsfeiringen.

 

Tilbake