Gjennomføring av dåp i koronatider


Vi legger til rette for dåp i trygge rammer i en litt utrygg tid. Koronaviruset gjør at vi unngår store forsamlinger og holder avstand. Dåpen kan gjennomføres, bare litt annerledes.

 

"Koronadåp" i Fenstad ble en fin opplevelse for familien Jansrud. F.v. (bak) Julie Ruud-Røhne, prest Bjørg Elisabeth Oserud, Sofie Jansrud og Kennet Jansrud. Foto: Bo Mathisen

 

Hos oss kan dåpen skje både i den vanlige gudstjenesten, og - når smittevernreglene krever det - i egne dåpsseremonier. Kapasiteten i den enkelte kirke og dåpsfølgets størrelse bestemmer hvor mange dåp vi kan samle i samme gudstjeneste. Se her for oppdaterte tall.

 

Bruk dåpspåmelding på vanlig måte, her. Opplys gjerne om hvor mange gjester dere blir i kirka ved påmelding. I gudstjenester med kun ett dåpsbarn påmeldt kan dåpsfølget være inntil 25 personer. I gudstjenester med to dåpsbarn påmeldt kan dåpsfølget være inntil 15 personer. Dette inkluderer dåpsbarn, foreldre og eventuelle søsken. For dåp i Auli gjelder alltid maks 15 personer da det kun er rom for ett dåpsbarn i vanlig gudstjeneste der. 

 

Kirkeverten sørger for ekstra renhold mellom seremoniene og hjelper til med å anvise plasser. 

 

Familien til Sofie på fem måneder hadde en flott opplevelse i Fenstad kirke med "koronadåp" i slutten av mars 2020. Deres erfaringer fra dagen kan det leses om i eget intervju på den norske kirkes nettsider 

 

Mange har utsatt dåpsfeiringen til senere. Hvis familien ønsker dåp med kun de nærmeste tilstede tilbyr vi «stadfestelse av dåp» i en senere gudstjeneste, for å kunne inkludere flere gjester i kirka på dåpsfeiringsdagen.

Ta da kontakt med kirkekontoret for mulige gudstjenester som kan passe med tidspunktet dere ønsker å ha dåpsfeiringen.

 

 

Tilbake