Gjennomføring av dåp i koronatider


Vi legger til rette for dåp i trygge rammer i en litt utrygg tid. Koronaviruset gjør at vi unngår store forsamlinger og holder avstand. Dåpen kan gjennomføres, bare litt annerledes.

 

"Koronadåp" i Fenstad ble en fin opplevelse for familien Jansrud. F.v. (bak) Julie Ruud-Røhne, prest Bjørg Elisabeth Oserud, Sofie Jansrud og Kennet Jansrud. Foto: Bo Mathisen

Under gjeldende koronatiltak (fram til 15. juni 2020) skjer dåpen i en egen gudstjeneste kun for nærmeste familie/nære venner inntil 45 personer (noe lavere i Auli). To faddere må være med. Seremonien inkluderer prest og organist tilstede, samt en kirkevert. Vi synger en salme før og etter dåpshandlingen. 

 

Det er gjennomført flere såkalte "koronadåp" i våre kirker. Familien til Sofie på fem måneder hadde en flott opplevelse i Fenstad kirke i slutten av mars. Deres erfaringer fra dagen kan det leses om i eget intervju på den norske kirkes nettsider 

 

Dersom flere familier ønsker dåp på samme søndag, legges det opp flere separate gudstjenester, én for hver familie. Hver gudstjeneste varer ca. 30 minutter. Kirkeverten sørger for ekstra renhold mellom seremoniene og hjelper til med at familien ikke er inne i kirken samtidig. 

 

Mange har utsatt dåpsfeiringen til senere. Hvis familien ønsker det tilbys «stadfestelse av dåp» i en senere gudstjeneste, for å inkludere familien sammen med gjestene i kirken og få dette med i feiringen på selve festdagen. Ta da kontakt med kirkekontoret for mulige gudstjenester som kan passe med tidspunkt for dåpsfest.

Tilbake