Gjennomføring av gravferd i koronatider


Gravferd i Nes kommune fortsetter som planlagt, med de begrensninger som legges av myndighetene. Det anbefales å holde to meters avstand ved innendørsaktivet. Dette får konsekvenser for antall deltakere i gravferder sett i sammenheng med hvilke kirkebygg som er aktuelle for den enkelte seremoni.

 

Gravferd vil fortsatt kunne gjennomføres på en verdig måte. Vi forholder oss til restriksjoner gitt av myndighetene. Dette innebærer følgende:

 

Færrest mulig deltakere

Ved gravferdsseremoni vil deltakelse fra familie og nærmeste pårørende prioriteres. Det vil forøvrig være begrensninger i antall deltakere, slik at god avstand mellom de tilstedeværende sikres. Det er pr dags dato en maksimal grense på 45 deltakere i en begravelse i Årnes, Fenstad, Udenes, Nes, og Ingeborgrud kirke. I Auli kirke er begrensningen satt til 15 deltakere, og Klodsbodding kapell benyttes kun etter vurdering og avtale med kirkevergen . Du vil kunne oppleve å bli avvist i døren dersom det aktuelle antallet er nådd. Vi ber om forståelse for dette.

 

Avstå fra fysisk kontakt
I en gravferd har det til nå vært naturlig å håndhilse og gi en klem, nå må vi dessverre finne andre måter å vise omtanke og respekt. Et smil, et vennlig blikk og noen gode ord kan være gode alternativer.


Holde avstand
Benytt annenhver benkerad så langt det lar seg gjøre, og hold også god avstand ute ved gravstedet.


Renhold
Vi har forsterket renhold, og våre ansatte rengjør berøringsoverflater i kirkebygget ut fra råd fra KA og helsemyndigheter før og etter alle gravferder som gjennomføres.
 

Kontakt med våre ansatte
Hold god avstand også til våre gravplassarbeidere. Hovedoppgaven vår nå er å ha tilstrekkelig mannskaper friske / ikke i karantene til å gjennomføre hovedoppdraget som er gravlegging. Hold derfor også god avstand til de som arbeider ute, og ta fortrinnsvis kontakt på telefon til kontoret på 63 91 12 80 ved spørsmål tilknyttet gravplassen.


Nes kirkelige fellesråd forvalter syv gravplasser og yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn. Vi vil fortsette å gjøre alt vi kan for å utøve vårt samfunnsoppdrag med respekt og verdighet.

Tilbake