Gjennomføring av gravferd i koronatider


Gravferd i Nes kommune gjennomføres som normalt, men med begrensning i antall deltakere i henhold til det som er fastsatt av myndighetene.

 

Det er viktig at alle tar ansvar for å følge smittevernrådene som gjelder. Vi må holde oss hjemme om vi er syke, vi må vaske hendene, vi må unngå å samles for mange og begrense antallet vi er sammen med i løpet av uka, og vi må holde avstand til andre.

 

Begrenset antall deltakere og registrering

Ved gravferdsseremoni vil deltakelse fra familie og nærmeste pårørende prioriteres. Det vil forøvrig være begrensninger i antall deltakere, slik at god avstand mellom de tilstedeværende sikres. Kapasitet i den enkelte kirke fremgår av tabellen under. Du vil kunne oppleve å bli avvist i døren dersom det aktuelle antallet er nådd. Vi ber om forståelse for dette.

Vi er pålagt å ha system for eventuell smittesporing og det er av den grunn nødvendig å registrere navn på de som deltar i seremonien. Navnelister makuleres etter 14 dager.

 

Sted

Maksimalt antall deltakere

Ansatte og betjening for øvrig kommer i tillegg til det som er oppgitt her

Auli kirke:

 • 30 personer
 • Ved fellessang: 16 personer

Klodsbodding kapell:

Brukes kun etter nærmere avtale med kirkevergen

 • 15 personer (maks 20, inkl. betjening)
 • Ved fellessang: 6 personer

Fenstad kirke:

 • 50 personer
 • Ved fellessang: 34 personer

Ingeborgrud kirke:

 • 50 personer
 • Ved fellessang: 30 personer

Nes kirke:

 • 100 personer, hvorav 80 på grunnplan
 • Ved fellessang: 50 personer

Udenes kirke:

 • 50 personer
 • Ved fellessang: 34 personer

Årnes kirke:

 • 64 personer
 • Ved fellessang: 32 personer

 

Avstå fra fysisk kontakt
I en gravferd har det til nå vært naturlig å håndhilse og gi en klem, nå må vi dessverre finne andre måter å vise omtanke og respekt. Et smil, et vennlig blikk og noen gode ord kan være gode alternativer.


Holde avstand
Alle skal holde minst 1 meter avstand til personer fra andre husstander. En husstand er de man bor sammen med. Husk også å holde god avstand ute ved gravstedet.


Renhold
Vi har forsterket renhold, og våre ansatte rengjør berøringsoverflater i kirkebygget ut fra råd fra KA og helsemyndigheter før og etter alle gravferder som gjennomføres.
 

Kontakt med våre ansatte
Hold god avstand også til våre gravplassarbeidere. Hovedoppgaven vår nå er å ha tilstrekkelig mannskaper friske / ikke i karantene til å gjennomføre hovedoppdraget som er gravlegging. Hold derfor også god avstand til de som arbeider ute, og ta fortrinnsvis kontakt på telefon til kontoret på 66 10 49 30 ved spørsmål tilknyttet gravplassen.


Nes kirkelige fellesråd forvalter syv gravplasser og yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn. Vi vil fortsette å gjøre alt vi kan for å utøve vårt samfunnsoppdrag med respekt og verdighet.

Tilbake