Påmelding til gudstjenester


Vi oppdaterer deltakerantall/kapasitet i kirkene etter ny smittevernveileder fra Den norske kirke. Noe arbeid gjenstår, men vi vil publisere oppdaterte tall så snart som mulig.

 

Nes kirke og gravplass i vinterdrakt. Foto: Javier Berrocal Nathaly / Albatross Films

Påmelding til gudstjenester

23. februar: Oppdatering på deltakerantall/kapasitet i kirkene kommer. 

Meld deg på her, eller ring kirkekontoret på tlf. 66104930.

 

 

Oversikt over gudstjenester finner du inne i påmeldingsskjemaet eller se kalender før du melder på.

 

Begravelser

Begravelser gjennomføres med inntil 50 deltakere, unntatt Auli kirke hvor grensen er 30 deltakere. Dåp og vielser kan gjennomføres med maks 10 personer til stede, som for ordinære gudstjenester. 

 

Kapasitet i kirkene ved begravelser

Deltakerbegrensning i kirkene fremgår av tabellen og er maksimalt antall deltakere for det enkelte kirkebygg. Ansatte/betjening kommer i tillegg.

Tallene har tatt hensyn til regjeringens tolkning av at kirkebenker ikke regnes som fatsmonterte seter. Dette betyr at det i kirker med benker kan være maksimalt 50 personer.

I tillegg er det økt avstandskrav ved fellessang. I stedet for 1 meters avstand skal det ved fellessang være minst 2 meters avstand mellom personer fra ulike husstander. Dette reduserer kapasiteten i enkelte kirker. 

 

23. februar: Tabellen ventes oppdatert etter ny smittevernveileder fra Den norske kirke så snart som mulig.

Sted

Maksimalt antall deltakere

Auli kirke:

30 personer (16 personer hvis fellessang)

Klodsbodding kapell:

Brukes kun etter nærmere avtale med kirkevergen

Fenstad kirke:

50 personer

Ingeborgrud kirke:

50 personer

Nes kirke:

50 personer

Udenes kirke:

50 personer (34 personer hvis fellessang)

Årnes kirke:

50 personer

 

Husk alltid myndighetenes råd om god håndhygiene, hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og å holde 1 meters avstand til andre. 

 

Tilbake