Kapasitet i kirkene og påmelding til gudstjenester


I tida framover gjelder påmelding til gudstjenester, her kan du melde deg på. Sjekk også gjeldende kapasitet i våre kirker. 

 

Nes kirke og gravplass i vinterdrakt. Foto: Javier Berrocal Nathaly / Albatross Films

Påmelding til gudstjenester

Gudstjenester holdes med inntil 10 deltakere, meld deg på her:

 

 

Oversikt over gudstjenester finner du inne i påmeldingsskjemaet eller se kalender før du melder på.

 

Begravelser

Begravelser gjennomføres med inntil 50 deltakere, unntatt Auli kirke hvor grensen er 30 deltakere. Dåp og vielser kan gjennomføres med maks 10 personer til stede.

 

Kapasitet i kirkene

Deltakerbegrensning i kirkene fremgår av tabellen og er maksimalt antall deltakere for det enkelte kirkebygg. Ansatte/betjening kommer i tillegg.

Tallene har tatt hensyn til regjeringens tolkning av at kirkebenker ikke regnes som fatsmonterte seter. Dette betyr at det i kirker med benker kan være maksimalt 50 personer.

I tillegg er det økt avstandskrav ved fellessang. I stedet for 1 meters avstand skal det ved fellessang være minst 2 meters avstand mellom personer fra ulike husstander. Dette reduserer kapasiteten i enkelte kirker. 

 

Sted

Maksimalt antall deltakere

Auli kirke:

30 personer (16 personer hvis fellessang)

Klodsbodding kapell:

Brukes kun etter nærmere avtale med kirkevergen

Fenstad kirke:

50 personer

Ingeborgrud kirke:

50 personer

Nes kirke:

50 personer

Udenes kirke:

50 personer (34 personer hvis fellessang)

Årnes kirke:

50 personer

 

Husk alltid myndighetenes råd om god håndhygiene, hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og å holde 1 meters avstand til andre. 

 

Tilbake