Kapasitet i kirkene


Oppdaterte tall for alle kirkene våre under gjeldende koronarestriksjoner.

 

Foto: Javier Berrocal Nathaly / Albatross Films

OBS! Gudstjenester er avlyst i perioden 04.01-19.01.2021. Begravelser gjennomføres med inntil 50 deltakere, unntatt Auli kirke hvor grensen er 30 deltakere. Dåp og vielser kan gjennomføres med maks 10 personer til stede.

 

Deltakerbegrensning i kirkene fremgår av tabellen og er maksimalt antall deltakere for det enkelte kirkebygg. Ansatte/betjening kommer i tillegg.

Tallene har tatt hensyn til regjeringens tolkning av at kirkebenker ikke regnes som fatsmonterte seter. Dette betyr at det i kirker med benker kan være maksimalt 50 personer.

I tillegg er det økt avstandskrav ved fellessang. I stedet for 1 meters avstand skal det ved fellessang være minst 2 meters avstand mellom personer fra ulike husstander. Dette reduserer kapasiteten i enkelte kirker. 

 

Sted

Maksimalt antall deltakere

Auli kirke:

30 personer (16 personer hvis fellessang)

Klodsbodding kapell:

Brukes kun etter nærmere avtale med kirkevergen

Fenstad kirke:

50 personer

Ingeborgrud kirke:

50 personer

Nes kirke:

50 personer

Udenes kirke:

50 personer (34 personer hvis fellessang)

Årnes kirke:

50 personer

 

Dette gjelder for alle kirkelige handlinger: dåp, konfirmasjon, vielse og gravferd, samt i gudstjenestene. 

Husk alltid myndighetenes råd om god håndhygiene, hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og å holde 1 meters avstand til andre. 

 

Tilbake