Forlengelse av smitteverntiltakene


T.o.m. 25.04.21 gjelder fortsatt maks 30 personer i begravelser og bisettelser. Dåp og vielser gjennomføres i mini-seremonier.

 

Foto: Bo Mathisen

 

Nes kommune er underlagt tiltaksnivå A (særlig strenge tiltak) i perioden t.o.m. 25.04.21. Les om tiltakene her.

Dette betyr at all kirkelige aktitivtet, bortsett fra begravelser og bisettelser, er avlyst.

Det presiseres at det likevel kan gjennomføres vielser med brudeparet, prest og to vitner være til stede, og dåp med  barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere til stede.

Selv om de nasjonale tiltakene åpner for begravelser og bisettelser med inntil 50 deltakere er Nes underlagt smittetiltaksnivå A, hvor begrensningen om 30 personer til stede i begravelser og bisettelser er den som gjelder.


Gudstjenester og nettgudstjenester


Gudstjenester er avlyst i perioden. Det blir nettgudstjeneste fra Fenstad kirke 30. mai kl. 11.00.

Den norske kirke har et stort tilbud digitale sendinger, se kirkens nettprogram for oversikt.

 

Dåp

For de som er påmeldt til dåp i perioden kan dåp gjennomføres med foreldre og to faddere tilstede. Hvis ønskelig kan man ha stadfestelse av dåpen i en senere gudstjeneste, for eksempel i forbindelse med feiring/familiesammenkomst når dette igjen er tillatt. Det planlegges også drop in-dåp i Årnes kirke 29. mai.

 

Konfirmasjoner

Konfirmantundervisning er digital inntil videre og vårens konfirmasjoner er utsatt til høsten. Se her for mer informasjon.

 

Vielser

Vielser kan gjennomføres i nedstengingsperioden med brudepar, prest og to vitner til stede.

Alle vigselspåmeldte for i år får tilsendt informasjon om tildelt prest og organist i løpet av april. Vi håper og antar det vil komme lettelser utover våren/sommeren slik at vielser kan gjennomføres mer eller mindre som planlagt. Vi tilbyr også hverdagsvielser for de som ønsker et alternativ til det tradisjonelle kirkebryllupet.

 

Begravelser og bisettelser gjennomføres

Deltakerbegrensning på 30 personer gjelder i alle kirker. I Auli kirke reduseres kapasiteten til 16 personer ved fellessang, på grunn av byggets størrelse. Klodsbodding kapell brukes kun etter nærmere avtale med kirkevergen.

Gjennomføring av gravferd er en samfunnskritisk oppgave. Vi sørger for at gravferder gjennomføres på en trygg og god måte, i henhold til gjeldende smittevernregler. 

 

Generelt

Munnbindpåbudet som 12.03. ble innført i Nes kommune gjelder ikke for deltakelse i kirka, kun i butikker og kjøpesentre. Dersom man ikke kan holde 2 meters avstand til andre må imidlertid munnbind benyttes også i kirka.

Husk alltid myndighetenes råd om god håndhygiene, hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og å hold avstand til andre. 

Tilbake