Smittevernregler for kirken i Nes


Oppdatert 14. januar: Fortsatt munnbindbruk og deltakerregistrering, men økt kapasitet i alle kirkene våre.

 

Foto: Bo Mathisen

Vi ber alle huske på:

 • Påbudt med bruk av munnbind i kirka
 • Vask hender eller bruk håndsprit 
 • Hold 1 meters avstand til de du ikke deler hus med
 • Hold deg hjemme hvis du er syk

 

Gudstjenester og nettgudstjenester

Gudstjenester og kirkelige handlinger gjennomføres med de avstands- og deltakerbegrensninger som gjelder. Se oversikt under. 

Kirkene er merket med faste tilviste plasser og kirkeverter hjelper deg å finne plass når du kommer til kirka. Om du har mindre enn en meters avstand til personer utenom din kohort (gjelder også bakover/forover) skal du bruke munnbind, også når du sitter på tilvist plass.

For deg som ikke kan eller ønsker å besøke kirka nå har Den norske kirke et stort tilbud digitale sendinger, se kirkens nettprogram for oversikt.

 

Dåp

Dåp gjennomføres i gudstjenesten som vanlig. 

 

Konfirmasjoner

Konfirmantundervisning går sin gang. Samlingene skjer delvis digitalt, men vi planlegger for videre samlinger utover høsten med oppmøte i kirka. Mer informasjon sendes ut før hver samling til de det gjelder. 

 

Vielser

Vi gjennomfører vielser på lørdager kl. 13.00, 14.30 og 16.00. Påmelding/reservere dato kan gjøres her. Vi tilbyr også hverdagsvielser for de som ønsker et alternativ til det tradisjonelle kirkebryllupet.

 

Begravelser og bisettelser

Gjennomføring av gravferd er en samfunnskritisk oppgave. Vi sørger for at gravferder gjennomføres på en trygg og god måte, i henhold til gjeldende smittevernregler. 

 

Kapasitet i de ulike kirkene

Sted

Maksimalt antall deltakere

Ansatte og betjening for øvrig kommer i tillegg til det som er oppgitt her

Auli kirke:

 • 40-100 personer

Klodsbodding kapell:

 • 30 personer

Fenstad kirke:

 • 92-184 personer

Ingeborgrud kirke:

 • 90-180 personer

Nes kirke:

 • 66-186 personer

Udenes kirke:

 • 84-200 personer

Årnes kirke:

 • 96-196 personer

 

Tallet for maksantall i kirkene er flytende fordi det avhenger av hvor mange som er i samme kohort. Hovedregelen er at alle skal kunne holde 1 meter til sidene fra egen kohort.

 

Tilbake