Fellesgudstjeneste i Mangen kapell


Velkommen til fellesgudstjeneste med Aurskog, Eidskog og Nes i Mangen kapell søndag 7. august kl. 11.00

 

Foto: Javier Berrocal/Albatross Films AS

Søndag formiddag arrangeres den årlige fellesgudstjenesten i Mangen kapell. Gudstjenesten har lange tradisjoner, og er et samarbeid mellom menighetene i Eidskog, Nes og Aurskog-Høland.

I tillegg til sokneprest Unni Sveistrup deltar sokneprest i Årnes Tyra Ekhaugen. Hun vil bl.a. holde dagens preken. Håkon Hauer fra Eidskog deltar med sang og musikk og på orgelkrakken sitter kantor Jarle Vestad. I gudstjenesten skal det døpes to barn og det blir også nattverd.

Etter gudstjenesten samles vi ute på kirkebakken til fellesskap og kirkekaffe hvor hver enkelt har med seg det de ønsker å spise/drikke, samt noe å sitte på. Hvis regn kan kirkekaffen nytes inne i kapellet.

Vel møtt!

Tilbake