Sorggruppe


Til deg som har mistet en du er glad i tilbyr vi deltakelse i sorggruppe. Gruppas samlinger utsettes som følge av nasjonale koronatiltak i januar og gjenopptas når det blir mulig. 

 

"Det er min eneste trøst i dag. At sorgen ikke har tilbakevirkende kraft. At sorgen i dag ikke kan viske ut fargene i går." (Lars Saabye Christensen) Foto: Javier Berrocal Nathaly / Albatross Films

Sogneprest Bjørg Elisabeth Oserud og diakon Hilde Renate Bergly inviterer til sorggruppe på gamle skolen i Årnes sentrum med oppstart 10. november 2020. Dette gjelder deg som sørger etter tap av partner/ektefelle/samboer.

 

Gruppen vil bestå av fire til 11 deltagere, og gå over syv samlinger på tirsdager kl. 15.00-17.00, med tre ukers mellomrom mellom samlingene. Aktuelle temaer i forhold til sorg vil bli tatt opp underveis. Alle vil få muligheten til å dele sin opplevelse av sorgen. Håpet er å gi hjelp til å leve videre med sorgen, på best mulig måte.

 

Kaffe, te og kjeks blir servert på gruppemøtene. Kurset koster kr 200,- og dekker bevertningen. Dersom kostnaden er en hindring for å delta, tar du kontakt. Det viktigste er at du kommer!

 

Tilbudet er åpent for alle uavhengig av tilhørighet i trossamfunn og drives etter opplegg utarbeidet ved sorgstøttesenteret på AHUS.

 

Tid og sted:

Årnes gamle skole kl. 15.00-17.00

  • Første samling: 10. november
  • Andre samling (fortsatt mulig å bli med): 1. desember

(Samlinger er nå utsatt pga. nasjonale og kommunale koronatiltak i januar. Opprinnelig plan sees under og samlingene gjenopptas når det blir mulig).

  • 5. januar
  • 26. januar
  • 16. februar
  • 9. mars
  • 23. mars

 

Dersom du har spørsmål kan du også ta kontakt med Hilde Renate Bergly, tlf. 988 54 953 / e-post: hilde@kirkenines.no

 

Sorgstøttesenteret ved AHUS tilbyr sorggrupper for andre kategorier sørgende, f.eks. for foreldre som har mistet et barn, for søsken, for de som har mistet noen etter selvmord eller for yngre som har mistet sin livsledsager. Mange opplever god støtte i å delta i en gruppe sammen med andre som har opplevd noe av det samme som en selv. Ikke nøl med å ta kontakt med rette innstans. 

Tilbake