Musikk i vielse


Musikk i vielsen


Enkeltelementer i seremonien - som musikk, opplesning og andre innslag - skal utformes i samsvar med at et kirkebryllup er en kirkelig handling av gudstjenestelig karakter. Men det er åpning for kreativitet, der de som skal vies kan få gi seremonien sitt personlige preg. Hva ønsker dere?

I vigselsskjemaet samt nederst i denne artikkelen finner dere forslag på salmer og bryllups­marsjer. Vær oppmerksom på at organistene kan ha noe ulikt repertoar, og at det kan være begrensninger i hva slags musikk som egner seg på de ulike orglene dersom dere ønsker annen musikk enn disse forslagene. Planlegg derfor også alternativer til den musikken dere ønsker.

Har dere ønsker om andre musikkstykker eller andre salmer så ta kontakt med organisten om dette. Organisten kan også gi veiledning om egnet musikk og andre musikere dersom dere ønsker å bruke kor eller solister.

Organisten kan akkompagnere solister på orgel eller piano. Solist/ brudepar må i så fall skaffe egnete noter til dette, og koral­noter eller noter med besifring om man ønsker salmer fra andre salmebøker.

Teksten til salmene i forslaget finnes i salmeboken Norsk Salmebok 2013.
 

Bryllupsmarsj, tittel

Komponist

Brudemarsj fra Lohengrin

Wagner, Richard

Bryllupsmarsj

Mendelssohn-Bartoldy

Purpose

Nordraak, Rikard

Trumpet Voluntary

Clarke, Jeremiah

Trumpet Tune

Purcell, Henry

Bruremarsj fra Lødingen

Eliassen, Ivar Jarle (arr.)

Gammel-Sjugurmarsjen

Kamp, Wim (arr.)

Brureslått fra Øre

Sommerro, Henning

Bruremarsj frå Telemark (Seljord)

Aarsnes (bearb.)

Bruremarsj frå Sogn

Hægeland (bearb.)

Bruremarsj fra Nes

 

Festspill

Høyer-Finn, Thorolf

Kanon i D

Pachelbel, Johann

Bruremarsj

Førde, Jan Magne

 

Salme nr

Tittel

233

Kjærlighet er lysets kilde

280

Store Gud vi lover deg

1

Herre Gud ditt dyre navn og ære

308

Nå la oss takke Gud

440

Kom, kom og hør et gledens ord

415

Alltid freidig når du går

240

Måne og sol

482

Deg å få skode er sæla å nå,

651

Kjærlighet fra Gud

666

Å leva, det er å elska

678

Vi rekker våre hender frem

734

Guds kjærleik er som stranda og som havet

431

La oss vandre i lyset liksom Han er lys

655

Guds godhet sang i sinnet

801

Nå er det morgen

652

Å Gud, velsigna desse to

Tilbake
Del