Til deg som har mistet en du er glad i


Prest Lilly Lauten og diakon Therese Skaug inviterer til sorggruppe på Årnes gamle skole. Dette gjelder deg som sørger etter tap av partner/ektefelle/samboer, og er for alle uavnehgig av tro eller livssyn.

 

Om tilbudet

Gruppen drives etter opplegg utarbeidet ved sorgstøttesenteret på Ahus. Den vil bestå av 4-11 deltagere, og gå over 8 samlinger på tirsdager fra kl. 15.00-17.00, med tre ukers mellomrom mellom samlingene. Er dette noe du kunne tenke deg å delta på, meld deg på.

Møteplan:

  • 15. november
  • 6. desember
  • 3. januar
  • 24. januar
  • 14. februar
  • 7. mars
  • 28. mars
  • 18. april

 

Tilbudet er åpent for alle uavhengig av tilhørighet i trossamfunn.

 

Aktuelle temaer i forhold til sorg vil bli tatt opp underveis. Alle vil få muligheten til å dele sin opplevelse av sorgen. Håpet er å gi hjelp til å leve videre med sorgen, på best mulig måte.

 

Påmelding

For påmelding, klikk her:

 

 

Andre behov?

Sorgstøttesenteret ved AHUS tilbyr sorggrupper for andre kategorier sørgende, f.eks. for foreldre som har mistet et barn, for søsken, for de som har mistet noen etter selvmord eller for yngre som har mistet sin livsledsager. Mange opplever god støtte i å delta i en gruppe sammen med andre som har opplevd noe av det samme som en selv. 


Ved spørsmål, kontakt Therese Skaug / tlf. 452 48 025


Velkommen!

Tilbake
Del