Bli med i sorggruppe


Kirka har lang erfaring med å hjelpe folk i sorg. 7. november er det oppstart for sorggruppe på Årnes gamle skole.

Folk i svart står med ryggen til og sørger på en gravplass

 

Om tilbudet

Gruppen drives etter opplegg utarbeidet ved sorgstøttesenteret på Ahus. Trefftid er utvalgte tirsdager fra kl. 16.00-18.00, fra november til april og sorggruppen ledes av diakon Hilde Renate Bergly og sokneprest i Nes og Udenes Lilly Lauten. Aktuelle temaer i forhold til sorg vil bli tatt opp underveis. Alle vil få muligheten til å dele sin opplevelse av sorgen. Håpet er å gi hjelp til å leve videre med sorgen, på best mulig måte.

Tilbudet er åpent for alle uavhengig av tilhørighet i trossamfunn.

 

Møteplan

  • Tirsdag 7. november

  • Tirsdag 28. november

  • Tirsdag 19. desember

  • Tirsdag 9. januar

  • Tirsdag 30. januar

  • Tirsdag 13. februar

  • Tirsdag 5. mars

  • Tirsdag 9. april


 

Andre behov?

Sorgstøttesenteret ved AHUS tilbyr sorggrupper for andre kategorier sørgende, f.eks. for foreldre som har mistet et barn, for søsken, for de som har mistet noen etter selvmord eller for yngre som har mistet sin livsledsager. Mange opplever god støtte i å delta i en gruppe sammen med andre som har opplevd noe av det samme som en selv. 


Ved spørsmål, kontakt diakon Hilde Renate Bergly, tlf. 988 54 953


Velkommen!

Tilbake
Del