Til deg som har mistet en du er glad i


Sokneprest Lilly Lauten og diakon Hilde Renate Bergly inviterer til sorggruppe på Årnes gamle skole. Dette gjelder deg som sørger etter tap av partner/ektefelle/samboer, og er for alle uavnehgig av religon eller livssyn.

 

 

Om tilbudet

Gruppen drives etter opplegg utarbeidet ved sorgstøttesenteret på Ahus. Den vil bestå av 4-11 deltagere, og gå over 7 samlinger på tirsdager fra kl. 15.00-17.00, med tre ukers mellomrom mellom samlingene.

 

Fra 25. januar har vi mulighet for flere deltakere. Er dette noe du kunne tenke deg å delta på, meld deg på. Vi møtes tirsdager kl. 15.00-17.00. Videre møteplan er 15. februar, 8. mars, 19. april, 10. mai, 31. mai og 21. juni.

Enkel bevertning.

 

Tilbudet er åpent for alle uavhengig av tilhørighet i trossamfunn.

 

Aktuelle temaer i forhold til sorg vil bli tatt opp underveis. Alle vil få muligheten til å dele sin opplevelse av sorgen. Håpet er å gi hjelp til å leve videre med sorgen, på best mulig måte.

 

Påmelding

For påmelding, klikk her:

 

Kurset koster kr 200,- og dekker bevertningen.

 

Dersom kostnaden er en hindring for å delta, tar du kontakt.

Det viktigste er at du kommer!

 

Andre behov?

Sorgstøttesenteret ved AHUS tilbyr sorggrupper for andre kategorier sørgende, f.eks. for foreldre som har mistet et barn, for søsken, for de som har mistet noen etter selvmord eller for yngre som har mistet sin livsledsager. Mange opplever god støtte i å delta i en gruppe sammen med andre som har opplevd noe av det samme som en selv. 


Ved spørsmål, kontakt Hilde Renate Bergly: hilde@kirkenines.no, tlf 988 54 953

Velkommen!

Tilbake