Dåp for deg - uansett alder


Nå har vi åpnet for dåpspåmelding til kirkene i Nes ut juni 2022. Les om dåp i Den norske kirke og finn ledig dato!

 

Foto: Malin Longva

Hvorfor velge dåp?

Dåp handler om tradisjon, tilhørighet og tro.

Tradisjon - dåpen er en bærende tradisjon, og det har den vært i landet vårt i nærmere 1000 år. Dåpsdagen oppleves av mange som en god og meningsfull feiring og en viktig dag for barnets nærmeste.

Tilhørighet - dåpen knytter oss til Gud, til Jesus Kristus og til fellesskapet i kirken. Det er dåpen som gir medlemskap i Den norske kirke.

Tro - Man døpes til den kristne tro. I dåpen får vi bæres av Guds hender i tro på Guds kjærlighet. Slik er troen en Guds gave til den døpte.

 

Barnedåp eller voksendåp?

Mange velger fortsatt barnedåp i Den norske kirke, men å la seg døpe kan man gjøre i alle aldre. Vi døper alle som ønsker det.

Som 15-åring er man religiøst myndig. Da bestemmer man selv om man vil være medlem i kirken.

 

Hva er egentlig dåp?

Dåpen er et sakrament, en hellig handling, der Gud tar imot oss og velsigner oss. Vi får del i Guds kjærlighet og frelse. Gjennom dåpen blir vi en del av kirken, et fellesskap som strekker seg over hele verden. På dåpsdagen har den som døpes viktige støttespillere rundt seg.

Ved barnedåp bæres barnet til døpefonten og døpes til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Større barn kan gå selv, eller bæres om man vil, og ungdom og voksne går selv fram til døpefonten. 

Dåpen er en gave fra Gud. I dåpen hører vi Jesu løfte: "Se, jeg er med dere alle dager til verdens ende".

 

Påmelding

Finn dato og kirke, og send inn en påmelding her: https://www.kirkenines.no/Om-oss/Påmeldinger/Dåp

Tilbake