Kom mai du skjønne milde - og resten av sommeren


I sommersesongen yrer det av liv rundt kirkene, både med besøkende som gjør det fint på gravene og ansatte som er i full sving med sesongarbeid ute. Vil du vite ha som skjer i løpet av sesongen? Driftsleder Pål Thoresen gir deg et innblikk i gravplassarbeidernes hverdag.

 

Foto: Javier Berrocal/Albatross Films AS

 

Det summer av liv på gravplassene, spesielt i sommerhalvåret. Sammen med fire faste ansatte og noen sommervikarer planlegger og utfører driftsleder Pål Thoresen mange små og store jobber side om side med pårørende som kanskje opplever noen av sine tyngste stunder.

– Det første vi gjør hver vår er å planere alle graver som er blitt tatt i bruk i løpet av vinteren. Når temperatur og vær er riktig legger vi deretter på mer matjord og sår plen. Så setter vi på sommervann for sesongen, rydder vekk kranser på graver som har stellavtale via oss, og så starter plenklippinga og avfallshåndtering, utenom den vi kontinuerlig gjør.

Thoresen forteller at så langt i år har de kjørt vekk 1,3 tonn avfall ekstra, utover den vanlige tømminga. Det vitner om stor aktivitet og mye besøk på gravplassene.

 

Variert hverdag

Arbeidsoppgavene til en gravplassarbeider er ikke få. Roger, Ronny, Lillian, Pål og Øystein tar seg av gartnerarbeid, med alt det innebærer av gressklipping, beskjæring av trær og busker og stell av drøyt 250 gravbed med stellavtaler.

– Hver vinter er det mange bisettelser rundt omkring i Nes. Utover våren skal urnene ned, og noen er allerede kommet i jord, men det er vanlig at de fleste av urnene fra vinteren settes ned i løpet av forsommeren, forteller Thoresen.

Når sommersesongen starter skjer plutselig alt på en gang.

– Vi har en halv kilometer med hekk å klippe hver sesong, og kantklipper rundt alle gravstøttene på alle gravplassene tre ganger i løpet av sommeren. I månedsskiftet mai/juni skjer alltid planting av sommerblomster på graver med stellavtale via oss. Ferievikarer er da inne og avhjelper på plenklipping.

Thoresen forteller at om man ønsker stell av grav fra 2023 er det bare å ta kontakt med kirkekontoret.

 

Driftsleder Pål Thorsen i toppen av tårnet på Udenes kirke, da den ble rehabilitert i 2021. Foto: Lillian Syversud

Å sikre framkommelighet for både mennesker og maskiner, sommer som vinter hører også til lista over arbeidsoppgave. Som ansatte i Nes kirkelige fellesråd har gravplassarbeiderne også ansvar for alt løpende vedlikehold og rengjøring av syv kirkebygg, samt tilhørende bygg/kontorbygg.

 

Gravplassarbeider Lillian Thorbjørnsen har jobbet med renhold, vedlikehold, maling og gartnerarbeid for Nes kirkelige fellesråd i flere år. Her fra såkalt "koronavask" i Fenstad kirke under pandemien. Foto: Bo Mathisen. 

 

Vanlig, men aldri en vane

Kombinasjonen av til tider stor og merkbar aktivitet og det å ivareta verdighet og omsorg for pårørende i en gravferdssituasjon er en helt vanlig del av arbeidshverdagen til gravplassarbeiderne. Vanlig, men aldri en vane. Mange har kanskje møtt Roger, Ronny, Øystein, Lillian eller Pål ved et besøk på gravplassen. Det hender titt og ofte at de slår av en prat med sørgende og pårørende.

– Vi har travle og varierte dager. For gravplassarbeidere er det alltid gravferd som har førsteprioritet: et lovpålagt arbeid som må og skal gå foran andre arbeidsoppgaver, sier Thoresen.

– Nytt i år er at vi etablerer navna minnelund på Udenes og Årnes gravplass. På Årnes innebærer det en omgjøring på hele det området som er satt av, hvor vi skal bygge opp hele minnelunden og vi står selv for oppføring av selve minnemonumentet.

Han bemerker at gravplassene er som en minnepark over levd liv. Det skal være et godt sted å besøke.

– Vi gjør vårt beste med de ressursene vi har, for at gravplassene skal se så bra ut som mulig, men får vi perioder med mange dødsfall kan det gå litt lengre tid enn vi skulle ønske mellom hver gang vi får klippet gress.

Tilbake